2019-02-06

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos inspektoriai vasario 6 d., vykdydami reidą Lazdijų rajone, Mikyčių miške rado pastatytas kilpas.

Sniege prie kilpų buvo matyti pėdsakai, kuriais pasekę Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai atėjo iki netoliese esančios sodybos. Patikrinus sodybą, rastos draudžiamos laikyti 9 kilpos, skirtos medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti ir 7 draudžiami ne mėgėjų žvejybos įrankiai – statomi tinklai.

Už neteisėtą kilpų laikymą sodybos savininkui gresia bauda nuo 300 iki 860 eurų, o neteisėtas draudžiamų ne mėgėjų žvejybos įrankių laikymas užtraukia baudą nuo 60 iki 200 eurų. Neteisėtai laikomi įrankiai paimti, atliekamas tolesnis tyrimas.

2019-02-06

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) Šiaulių valdybos Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcija sausio mėnesį Šiaulių regione vykdė sustiprintą žvejų mėgėjų kontrolę. Reidai prie vandens telkinių buvo rengiami tiek darbo, tiek poilsio dienomis. Deja, rezultatai rodo, kad vis dar nustatoma nemažai šiurkščių Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimų.

Praėjusių metų paskutinę dieną Kelmės rajone sulaikyti trys asmenys, žvejoję Dubysos upėje. Šioje upėje žvejyba draudžiama nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Vienas iš žvejų mėgėjų buvo sugavęs septyniolika šapalų, mažesnių nei leidžiama sugauti pagal Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimus, ir viršijo leidžiamą sugauti penkių vienetų limitą. Žvejys šapalus laikė tuščiame kibire, todėl patikrinimo metu žuvys buvo nebegyvos. Visiems trims pažeidėjams surašyti administracinio nusižengimo protokolai, jiems gresia baudos nuo 120 iki 300 eurų. Taip pat buvo konfiskuoti pažeidimo padarymo įrankiai ir priemonės. Už neteisėtai sugautas žuvis žvejui teks atlyginti 1020 eurų žalą, padarytą žuvų ištekliams.

Sausio 13 d. vykdyto reido metu Šiaulių rajone ir Kelmės rajone sulaikyti du asmenys, žvejoję Pakarčiūnų karjere ir Pašiaušės I tvenkinyje. Minėti asmenys žvejojo draudžiamu būdu, masalui naudojo žuvelę. Žvejyba žuvele draudžiama nuo sausio 1 dienos iki balandžio 20 dienos. Kelmės rajone Pašiaušės I tvenkinyje neteisėtai žvejojęs asmuo, pamatęs aplinkos apsaugos inspektorius, spruko, bet po neilgai trukusių gaudynių buvo sulaikytas. Abiems asmenims surašyti administracinio nusižengimo protokolai, jiems taip pat gresia baudos nuo 120 iki 300 eurų ir pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Draudžiamos žvejybos metu žuvies sugauti pažeidėjai nespėjo, todėl žala žuvų ištekliams skaičiuojama nebuvo.

Per sausio 20 d. Radviliškio rajone vykusį reidą sulaikytas asmuo, Šušvės upėje sugavęs trylika šapalų, mažesnių nei leidžiama sugauti pagal numatytus reikalavimus, ir viršijo leidžiamą sugauti penkių vienetų limitą. Aplinkosaugininkai primena, kad, sugavus draudžiamo gaudyti dydžio žuvis ar tuo metu draudžiamas gaudyti žuvis, žvejys mėgėjas privalo nedelsdamas paleisti jas atgal į tą pati vandens telkinį. Vienuolika šapalų reido metu vis dar buvo gyvi, todėl jie buvo paleisti atgal į Šušvės upę. Du iš jų žuvo, todėl už juos teks sumokėti 120 eurų žalą, padarytą žuvų ištekliams. Minėtam žvejui surašytas administracinio nusižengimo protokolas, konfiskuoti pažeidimo padarymo įrankiai ir priemonės. Jam bus paskirta administracinė bauda, kuri gali siekti iki 60 eurų.

Sausio 22 d. vykdant žvejų kontrolę Joniškio rajone esančiame Skaisgirio karjere, sulaikyti trys asmenys, žvejoję masalui naudodami žuvelę. Jie buvo pastatę dvylika vėliavėlių. Žvejai mėgėjai teisinosi, kad žvejoja žuvies gabalėliais, bet žuvelėms buvo perpjauti tik pilvai ar nulupta dalis žvynų. Draudžiamu žvejybos būdu vienas iš žvejų buvo sugavęs vieną lydeką, už kurią teks sumokėti 145 eurų žalą, padarytą žuvų ištekliams. Visiems trims pažeidėjams surašyti administracinio nusižengimo protokolai, jiems gresia baudos nuo 120 iki 300 eurų bei pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas.

Pagaliau, sausio 24 d. vykdyto reido metu Šiaulių rajone sulaikyti du asmenys, žvejoję Kuršėnų karjeruose. Pažeidėjai žvejojo draudžiamu būdu, masalui naudojo žuvelę. Kaip ir minėta, žvejyba žuvele šiuo metu yra draudžiama. Kadangi draudžiamu žvejybos būdu vienas iš žvejų buvo sugavęs lydeką, jam taip pat atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą. Abiems asmenims surašyti administracinio nusižengimo protokolai, jiems gresia tos pačios baudos kaip ir sausio 22 d. sulaikytiems asmenims.

Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai informuoja, kad ir toliau akcijos „Lydeka“ metu bus vykdoma sustiprinta žvejybos kontrolė vidaus vandens telkiniuose, ir prašo neabejingų piliečių pranešti apie pastebėtus daromus pažeidimus bendruoju pagalbos telefonu 112 arba tiesiogiai AAD Pranešimų priėmimo skyriui telefonu 8 527 32995.

2019-02-08

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) pareigūnai vasario 1 – 8 dienomis, vykdydami akciją „Lydeka 2019“ ant Neries upės ledo Jonavos mieste, surašė 10 administracinio nusižengimo protokolų už žvejybą draudžiamu būdu, kuri užtraukia baudą nuo 120 iki 300 eurų kartu su pagautų žuvų ir pažeidimo įrankių konfiskavimu. Be to, pažeidėjams už draudžiamu būdu sugautas žuvis reikės atlyginti žuvų ištekliams padaryta žalą. Bendra gamtai padarytos žalos suma siekia 748 eurų.

Taip pat surašyti dar 5 administracinio nusižengimo protokolai už Mėgėjų žvejybos taisyklių ir kitų mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Už tokio tipo pažeidimus gresia įspėjimas arba baudą nuo 10 iki 60 eurų.

Siaurame Neries pakrantės ruože Jonavos mieste daugiau nei 50 žvejų mėgėjų ėmė žvejoti po to, kai atšilus orui ir sparčiai tirpstant ledui, Neries upėje gyvenančios žuvys rado užutėkį po neištirpusiu ledu. Dauguma mėgėjų žvejybą vykdė laikydamiesi Mėgėjų žvejybos taisyklių, bet atsirado keletas norinčių sugauti žuvį užkabinamuoju būdu, naudojant trišakį kabliuką. Būtent už tokį draudžiamą žvejybos būdą ir buvo bausti minėti pažeidėjai.

2019-02-14

Aplinkos apsaugos pareigūnams vykdant akciją „Lydeka 2019“ Alytaus regione fiksuoti 2 mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimai.

Vasario 11 d. vakarą sulaikytas pilietis, Kabelių tvenkinyje (Varėnos r.) žvejojęs 5 palaidynėmis, masalui naudodamas gyvas žuveles. Žvejyba žuvele draudžiama nuo sausio 1 dienos iki balandžio 20 dienos.

Vasario 14 d. Veisiejų ežere (Lazdijų r.) sulaikytas pilietis, kuris taip pat žvejojo draudžiamu būdu, masalui naudodamas gyvas žuveles. Pažeidėjas žvejyboje naudojo 4 vėliavėles, 2 palaidynes ir turėjo sugavęs 1 lydeką.

Už padarytus nusižengimus piliečiams gresia baudos nuo 120 iki 300 eurų su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu. Be to, antrajam pažeidėjui už neteisėtai sugautą lydeką teks atlyginti ir 145 eurų gamtai padarytą žalą.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) primena, kad siekiant apsaugoti lydekų populiaciją, prieš jų nerštą ir neršto metu, t. y. nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d., lydekas žvejoti draudžiama. Šis draudimas galioja visuose Lietuvos Respublikos vandens telkiniuose (išskyrus privačius tvenkinius ir kūdras) ir yra taikomas tiek žvejams mėgėjams, tiek verslininkams.

Aplinkos ministerijos informacija