2016-05-10

Atšilus orams Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams prasidėjo pats darbymetis. Per pastarąsias tris dienas vykdydami reidus Švenčionių, Trakų, Vilniaus, Elektrėnų savivaldybių teritorijose iš viso nustatė 24 žvejybos taisyklių pažeidimus.

Gegužės 10 d. vykdydami reidą Elektrėnų savivaldybėje, Kloninių Mijaugonių kaime piliečio G. L. gyvenamosios teritorijos kieme aptiko tris „džiūstančias“ ežerines gaudykles. Vietos gyventojas prisipažino, kad su šiais ne mėgėjų žvejybos įrankiais ruošėsi į žvejybą, tačiau nespėjo. G. L. surašytas administracinių teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 87 str. 2 d., paimti ne mėgėjų žvejybos įrankiai, taip pat pažeidėjui teks susimokėti baudą, siekiančią nuo 144 iki 289 eurų.

Kitą dieną keli aplinkosaugininkų ekipažai turėdami informacijos apie pastatytus tinklus  surengė pasalas prie ežerų. Apie 9 valandą ryto Trakų rajone, Kerėplio ežere inspektoriai pastebėjo išplaukiančią valtį. Ilgai valties stebėti nereikėjo, nes ja plaukęs asmuo nieko nebijodamas ir į šalis visiškai nesidairydamas pradėjo traukti pastatytus tinklus. Nieko neįtardamas ir išsitraukęs tinklus pilietis V. R. parplaukė į krantą, kur jo jau laukė aplinkosaugininkai. Pažeidėjas buvo labai nustebęs, iš kur inspektoriai čia atsirado ir aiškino jog jautėsi labai drąsiai traukdamas tinklus, nes nėra įkliuvęs aplinkosaugai jau dvidešimt metų. Jam surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas pagal LR ATPK 87 str. 3 d., paimti trys statomi tinklai bei medinė irklinė valtis, gresia bauda nuo 115 iki 289 Eur su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Kadangi pažeidėjas sugavo 4 kg karosų, jam taip pat teks atlyginti beveik 40 eurų siekiančią žalą žuvų ištekliams.

Tos pačios dienos popietę kitas aplinkosaugininkų ekipažas Švenčionių rajone Aidukų kaime Ilgio ežere apie 16:00 val. pastebėjo į ežerą išplaukiantį vieną asmenį su vandens dviračiu. Paplaukiojęs ir įsitikinęs, kad ežere bei jo pakrantėse nieko nėra, jaunuolis pradėjo traukti pastatytus tinklus. Aplinkosaugininkai nufilmavo daromą pažeidimą ir krante pasitiko grįžtantį pažeidėją. Jaunasis brakonierius dar bandė sprukti, tačiau nesėkmingai – tuoj pat buvo sulaikytas. Pilietis I. P. buvo pastatęs tris tinklus po 90 m ilgio ir sugavo 12 kg karosų. Jam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 87 str. 3 d., paimti pažeidimo padarymo įrankiai – tinklai bei vandens dviratis. Gresia bauda nuo 115 iki 289 eurų, taip pat teks atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą, kuri siekia 110 eurų bei vandens dviračio konfiskavimas.

Kitiems asmenims, žvejojusiems mėgėjų žvejybos įrankiais be žvejo mėgėjo bilietų, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai pagal ATPK 87 str. 1 d.

2016-05-10

Šių metų gegužės 10 d. vakare gautas pranešimas iš bendrojo pagalbos telefono, kad Ąžuolų Būdos tvenkinyje Kazlų Rūdos sav., galimai brakonieriaujama tinklais. Nuvykus į vietą buvo surastas tinklas, kuris buvo pririštas prie kranto. Surengus pasalą apie 23 val. atėjo ir nelegalios „žvejybos“ autorius, kuris įsibridęs į šaltą vandenį pradėjo traukti tinklą. Pastebėjęs pasirodžiusius aplinkos apsaugos pareigūnus pasipustė padus ir bandė pasišalinti, tačiau greitai buvo sulaikytas. Paaiškėjo, kad paįvairinti vakarienę žuvimi norėjo Ąžuolų Būdos kaimo gyventojas, bet ne tik kad tinklas buvo tuščias, bet dar ir solidžią baudą reikės susimokėti už tokią veiklą. Baudos dydis už bandymą žvejoti tinklu siekia nuo 115 Eur iki 289 Eur su pažeidimų įrankių konfiskavimu.

2016-05-13

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros darbuotojai, turėdami informacijos apie pastatytus tinklus  surengė pasalą prie Spėros ežero. Širvintų rajono Viršuliškių kaimo gyventojas A.M. apie 7 valandą ryto apžergęs dviratį atvažiavo prie ežero savojo laimikio. Tačiau pažeidėjas labai nustebo, kai jį su 2 statomais tinklais ir gan nemenku žuvies laimikiu (3 lydekaitės, 2 lynai, 4 karosai ir 8 raudės, 10 plakių) 8 val. 40 minučių važiuojantį namo, sustabdė aplinkosaugininkai.

Pažeidėjas buvo labai nustebęs, iš kur inspektoriai čia atsirado ir aiškino jog jautėsi labai drąsiai traukdamas tinklus, nes tinklus ir statė ir traukė nesinaudodamas valtimi, o tiesiog įbridęs į ežerą ir jo niekas neturėjo pastebėti. Jam surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas pagal LR ATPK 87 str. 3 d., paimti du statomi tinklai, Už šį pažeidimą numatyta bauda nuo 115 iki 289 Eur. su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Už sugautas žuvis jam teks atlyginti 653.40 eurų siekiančią žalą žuvų ištekliams.

2016-05-14

2016 m. gegužės 14 d. naktį Klaipėdos gyvosios gamtos inspekcijos pareigūnai kartu su neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi, surengę pasalą, sulaikė brakonierių, žvejojusį statomais tinklais Kuršių mariose. Tinklus jis statė ir tikrino įsibrisdamas į vandenį. Inspektoriai matė, kaip jis tikrino tinklus, ir užfiksavo grįžtantį su laimikiu į stovyklą. Pažeidėjas sulaikytas  tuo metu, kai jis kūreno laužą, šalia buvo išdėliota iš tinklų išrinkta žuvis su aiškiai matomomis  tinklo žymėmis. Nors pažeidimo padarymo įrodymai akivaizdūs, tačiau šis asmuo savo padaryto pažeidimo nepripažino. Brakonieriui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 87 str. 3 d. Už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, padarytą naudojant draudžiamus žvejybos įrankius, gresia bauda iki 289 Eur su 2 statomų tinklų konfiskavimu. Neteisėtos žvejybos metu asmuo buvo sugavęs 51 kg karosų ir 5 karšius, už kuriuos žuvų ištekliams padaryta žala įvertinta 826,55 Eur.

2016-05-16

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai ir agentūrų darbuotojai, padedami neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, savaitgali tikrino vandens telkinius. Surašyta 10 protokolų už žvejybą be bilietų ir 2 protokolai už pakrančių juostos pažeidimus.

Savaitgalį aplinkosaugininkai tikrino Plungės, Telšių, Šiaulių, Kelmės, Radviliškio ir Pakruojo rajono ežerus, tvenkinius ir upių atkarpas. Per dvi dienas buvo patikrinta apie 50 vandens telkinių, nustatyta 12 pažeidimų. Daugiausiai protokolų surašyta žvejams, kurie į žvejybą išsiruošė neturėdami žvejo bilieto. Jiems surašyta 10 protokolų. Už žvejyba be bilieto administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK 87str. 1d.) numato bauda iki 57 eurų. Be to gali būti konfiskuoti žvejybos įrankiai ir įnagiai.

Per reidus surašyti du protokolai už pakrančių juostos pažeidimus. Plungės rajone buvo užtverta Minijos upės pakrantės atkarpa. Čia gyvulius ganiusiam piliečiui surašytas protokolas (ATPK 55 str. 1d.) ir teiktas privalomas nurodymas pašalinti tvorą. Protokolas surašyta ir šiauliečiui, kuris prie Rėkyvos karjero atvažiavo nepaisydamas eismą draudžiančių ženklų ir mašiną pasistatė prie pat vandens. Už paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimą administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato bauda piliečiams iki 144 eurų.

2016-05-19

Žvejyba kai kuriems piliečiams tampa neatsiejamu ir tokiu maloniu užsiėmimu, kad jų net negąsdina skiriamos gana nemenkos piniginės baudos, prarasti žvejybos metu naudoti įrankiai ir priemonės ir visa tai netgi netampa svaria priežastimi nustoti vykdžius neteisėtą žvejybą.

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai reidų metu Ignalinos, Zarasų rajonuose tikrino, kaip žvejai mėgėjai laikosi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių. Patikrinus Asėko, Parsvėtaičio ežerus (Ignalinos r.), Antalieptės HE tvenkinį, aplinkosaugininkai išaiškino kelis neteisėtos žvejybos statomais tinklais atvejus.

Asėko ežere už neteisėtą žvejybą statomais tinklais Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai sulaikė jiems gerai žinomą pilietį E. T. ir jo bendrininką. Šie asmenys tinklais buvo sugavę 14 karšių ir 5 lynus. Už sugautus laimikius pažeidėjams surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, gresia administracinė bauda nuo 115 iki 289 eurų ir teks atlyginti žuvų ištekliams padarytą 1100 eurų žalą, paimti tinklai, valtis ir neteisėtai sugauta žuvis. Pilietis E. T. nebe pirmą kartą patenka į aplinkosaugininkų akiratį prie to paties Asėko ežero ir nebe pirmą kartą yra baudžiamas už žvejybą statomais tinklais. Praėjusį kartą pareigūnai kamera užfiksavo, kaip E. T. ištraukė tinklą, įplaukė į upę, iš jos į Linkmeno ežerą ir išlipo švendryne. Žvejyba tokiu pačiu draudžiamu būdu aptikta ir Parsvėtaičio ežere. Čia aplinkosaugininkai administracinio teisės pažeidimo protokolus surašė keturiems piliečiams. Pirmieji du piliečiai iš Parsvėtaičio ežero ištraukė iš vakaro pastatytą tinklą, į kurį buvo įkliuvę du karosai. Kitų dviejų žvejų mėgėjų iš Dūkšto seniūnijos laimikis buvo stambesnis: jie ties Beržininkų kaimu esančiame vandens telkinyje trimis statomais tinklais sugavo 15 lynų ir 8,6 kg karosų, plakių ir raudžių. Be administracinio teisės pažeidimo protokolų iš piliečių paimti neteisėtos žvejybos įrankiai ir priemonės. Be to, taip pat teks atlyginti ir gamtai padarytą žalą, siekiančią daugiau nei tūkstantį eurų. Pažeidėjų galima sutikti ne tik Ignalinos rajone. Neteisėta žvejyba statomais tinklais dviejų piliečių buvo vykdoma ir Degučių miestelyje, Zarasų rajone. V. M. ir F. J. patikrinę tinklus ir iš jų išėmę įkliuvusią žuvį, juos vėl pastatė ir paliko. Išaiškinta, kad šie piliečiai neteisėtai sugavę buvo 6 raudes, 2 kuojas, 4 plakius. Už neleistiną žvejybą asmenims surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, gresia sankcijos, numatytos LR ATPK 87 str. 3 dalyje, paimta valtis bei tinklai.

2016-05-19

2016 m. gegužės 19 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų r. agentūros aplinkosaugininkai vykdė gyvosios gamtos reidą kartu su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais. Lazdijų rajone esančiame Morkavo ežere buvo sulaikyti Lazdijų ir Alytaus rajono savivaldybės gyventojai A. I. ir R. B., kurie žvejojo draudžiamais ne mėgėjų žvejybos įrankiais - tinklais. Pažeidėjai buvo sugavę 3 lynus, už kuriuos teks atlyginti gamtai padarytą žalą, kuri siekia apie 196 Eur. Taip pat šiems asmenims surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai pagal LR ATPK 87 str. 3 dalį, gresia bauda nuo 115 Eur iki 289 Eur. Iš pažeidėjų paimta medinė valtis, 3 vienetai tinklų.

2016-05-22

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai antrą savaitgalį rengia reidus ir tikrina žvejus. Pažeidimų nemažėja. Žvejai vis dar išsiruošia į žvejybą nepasirūpinę žvejo bilietu ir nepaiso pakrančių apsaugos, statydami automobilius prie pat vandens.

Sekmadienį aplinkosaugininkai tikrino Šiaulių, Joniškio ir Kelmės rajonų vandens telkinius. Surašyta 11 protokolų nedrausmingiems žvejams. Daugiausiai pažeidimų šį kartą išaiškinta Šiaulių rajone, prie Bubių tvenkinio. Čia atvykę žvejai savo automobilius statė prie pat vandens be to 4 žvejojo neturėdami žvejo bilietų.

Primename, kad už žvejyba be bilieto administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK 87str. 1d.) numato baudą iki 57 eurų. Be to gali būti konfiskuoti žvejybos įrankiai ir įnagiai. Mašinas prie vandens statantiems gresia dar didesnės baudos. Už paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimą administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK 55 str. 1d.) numato baudą piliečiams iki 144 eurų.

Taip pat primename, kad žvejai privalo pasirūpinti ir aplink žvejybos vietą susirinkti šiukšles.

Vis dėlto nemenkos baudos neatgraso pažeidėjų. Prieš daugiau kaip savaitę buvo tikrinti Plungės, Telšių, Šiaulių, Kelmės, Radviliškio ir Pakruojo rajonų vandens telkiniai. Tuomet nustatyta 12 pažeidimų. Šį kartą 11.

2016-05-22

2016 m. gegužės 22 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai organizavo reidą Alytaus r. Reido metu, apie 22 val., Alovės ežere, Alytaus r., buvo pastebėti su valtimi plaukiojantys du įtartini asmenys. Įtarimai pasitvirtino, nes vos tik pradėjus temti, brakonieriai ėmėsi savo darbo- traukė pastatytą tinklą. Tokia neteisėta žvejyba piliečiams K.P. ir R.S. baigėsi liūdnai, nes krante laukė pareigūnai, kurie surašė administracinio teisės pažeidimo protokolus, tinklą, valtį ir žuvis sulaikė. Pažeidėjams gresia baudos nuo 115 iki 289 eurų. Už sugautus šešis karšius ir du lynus teks atlyginti gamtai padarytą žalą, kuri siekia 522 eurus.

2016-05-24

Karšių neršto laikotarpiu ne vienas susigundo lengvu laimikiu. Šį kartą Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams įkliuvo ne kartą bausti du brakonieriai.

Vykdant reidą Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai gavo informaciją, kad Giluičio ežere, Alytaus rajone, žvejojama tinklais. Pareigūnai nedelsdami nuvyko prie ežero, stebint situaciją buvo nuspręsta pažeidėjus sulaikyti ant vandens. Brakonieriai taip darbavosi, kad  net nepastebėjo prie jų priplaukusių pareigūnų. Sulaikius G. P. ir R. S. tinkluose buvo rasti 27 karšiai. Iš pažeidėjų konfiskuoti 3 statomi tinklai ir medinė valtis. Už žvejybą draudžiamais įrankiais pažeidėjams surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai, gresia administracinė bauda nuo 115 iki 289 eurų, su įrankių ir priemonių konfiskavimu. Taip pat teks atlyginti gyvajai gamtai padarytą žalą 1634 eurus.

2016-05-24

Gegužės 24 d. ryte Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai gavo pranešimą iš neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, kad Vilniaus rajone., Keturiasdešimt totorių tvenkinyje traukiami tinklai. Pareigūnai išskubėjo padėti neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams sulaikyti brakonierių.

Atvykus į vietą buvo sulaikytas besidžiaugiantis sugautu laimikiu Tarnėnų k. gyventojas I. T. Šis asmuo statomais tinklais sugavo 6 karšius, taip padarydamas daugiau kaip 390 eur žalos žuvų ištekliams. Taip pat brakonieriui teks sumokėti administracinę baudą. Primename, kad pažeidimas, padarytas žvejojant draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais, užtraukia baudą nuo 115 iki 289 Eur su pažeidimo padarymo įrankių bei priemonių konfiskavimu. Tinklininkas taip pat atsisveikino su medine valtimi.

2016-05-25

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai, kartu su Mažeikių rajono agentūros darbuotojais tikrino vandens telkinius. Per dvi dienas rengtus reidus nustatyta 10 pažeidimų. 8 žvejai žvejojo be bilietų ir du žvejai automobilius buvo pastatę prie pat vandens.

Aplinkosaugininkai aktyviai tikrina žvejus. Vakar buvo tikrinti Mažeikių rajono vandens telkiniai. Patikrinti keturi tvenkiniai, du karjerai ir kelios Varduvos ir Ventos upių atkarpos. Patikrinti 26 sutikti žvejai. Trys iš jų žvejojo neįsigiję žvejo bilietų. Du žvejai be bilietų žvejojo Tulnikių tvenkinyje, vienas Pumpurių karjere. Jiems surašyti protokolai (ATPK 87str. 1d.). Už žvejyba be bilieto administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato baudą iki 57 eurų. Be to gali būti konfiskuoti žvejybos įrankiai ir įnagiai.

Taip pat surašytas ir vienas protokolas vairuotojui. Žvejoti atvykęs vyras automobilį paliko prie pat Juodeikių tvenkinio kranto. Už paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimą administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK 55 str. 1d.) numato bauda piliečiams iki 144 eurų.

Dar penki žvejai be bilietų ir vienas vairuotojas nubausti praėjusia savaitę, kuomet taip pat buvo tikrinami Mažeikių rajono vandens telkiniai.

ŠRAAD gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai surašė protokolus ir dviem Telšių rajono gyventojams. Telšių rajono, Ditkiškės kaimo gyventojai S.Ž.(1970 m.) ir M.Ž. (1993 m.) kūdroje, prie namų, žvejojo su tinklu. Kaip paaiškėjo tinklas neregistruotas, o žvejoti neregistruotu tinklų, net ir savo nuosavame vandens telkinyje draudžiama. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato baudą net už tinklo laikymą. Šiuo atveju abiem vyrams surašyti protokolai už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, padarytą panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius. (ATPK 87 str. 3d.). Telšių rajono gyventojams gresia baudos iki 289 eurų. Taip pat bus konfiskuotas ir tinklas.

2016-05-26

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios apsaugos inspekcijos pareigūnai gegužės 24 dieną vykdydami reidą Elektrėnų savivaldybėje, prie Elektrėnų marių pastebėjo vyriškį, kuris nešė juodos spalvos maišus link guminės valties. Pareigūnams kilo įtarimas, kad gali būti vykdoma neteisėta žvejybą, todėl nutarė patikrinti minėtą vyriškį. Artėjant prie jo, šis įtarė, kad jo neteisėtus kėslus perprato gamtos apsaugos pareigūnai, todėl staiga nunešė turėtus maišus ir paslėpė pakrantėje augančiuose krūmuose. Apžiūrint krūmus buvo surasti vyriškio palikti penki maišai, kuriuose buvo sudėti penki paruošti žvejybai žiauniniai tinklai, kurių bendras ilgis 270 metrų. Nustatyta, kad tinklus ketino statyti atvykęs poilsiauti Vilniaus miesto gyventojas A. M. Už padarytą pažeidimą A. M. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 87 str. 2 d., jam gresia administracinė bauda nuo 144 iki 289 eurų su ne mėgėjų žvejybos įrankių konfiskavimu.Aplinkos ministerijos informacija