Upėtakių žvejyba guminukais Šešupėje su Marijonu Mikutavičiumi.Šaltinis: ŽvejoTV