Šapalai ir meknės spiningu Jūros upėje.Šaltinis: ŽvejoTV