Plūdinė lynų ir karpių žūklė nuo kranto Pašiaušės tvenkinyje.Šaltinis: ŽvejoTV