2020 metų tauriųjų žuvų žūklės spiningu sezono atidarymas.Šaltinis: ŽvejoTV