Upėtakių žūklė spiningu mažuose upeliuose.



Šaltinis: ŽvejoTV