Šapalų žūklė Šešupėje museline meškere ir spiningu.

Šaltinis: TV3 Play