Plūdinė ir dugninė kuojų žūklė Upaitėje.

Šaltinis: TV3 Play