Masalai buvo testuojami naudojant 0,30 –0,45 mm monofilamentinį valą. Išleidimas - 30 m, meškerykotis pakeltas 1 m virš vandens paviršiaus, greitis - 3-5 mazgai. Pakeitus nors vieną iš paminėtų parametrų, pasikeis ir masalo panirimo gylis. Naudodami plonesnį pintą valą masalą galėsite panardinti iki 25% giliau! Keičiant išleisto valo ilgį ar meškerykočio aukštį virš vandens paviršiaus, jūs taip pat įtakosite masalo panirimą.

Spiningaujant

GYLIS METRAIS

MODELIS

0

Skitter Pop 5/7/9/12 • Skitter Prop 7 • Skitter Walk 10

0,3

Original 3

0,4

Original 5 • Long Cast Minnow 10

0,5

Floating Jointed 11

0,6

Floating Jointed 9 • Original 13

0,7

Countdown 3 • Floating Jointed 5/7 • Husky Jerk 6 • Original 7/11

0,8

Original 9 • Rattlin' Rapala 4

1,0

Magnum 7 • Shad Rap Shallow Runner 5 • Floating SS Magnum 7

1,1

Countdown 5 • Husky Jerk 8 • Mini Fat Rap 3 • Team Esko 7

1,2

Shad Rap Shallow Runner 7

1,3

Countdown 7 • Husky Jerk 10 • Magnum 9 Rattlin' Shad Rap 4 • Shad Rap Deep Runner 5 • Floating SS Magnum 9

1,4

Rattlin' Rapala 5 • Shad Rap Shallow Runner 8 • Tail Dancer 5

1,5

Countdown 9 • Husky Jerk 12

1,6

Countdown 11

1,7

Countdown Magnum 7 • Floating Jointed 13 • Husky Jerk 14 Magnum 11 • Original 18 • Rattlin' Rapala 7

1,7

Shad Rap Shallow Runner 9 • Countdown SS Magnum 7 • Floating SS Magnum 11

1,8

Shad Rap Deep Runner 7 • Tail Dancer 7 • Jointed Shad Rap 5

1,9

Rattlin' Shad Rap 5

2,0

Magnum 14 • Rattlin' Rapala 8 • Sliver 13 • Floating SS Magnum 14

2,1

Fat Rap Deep Runner 5

2,2

Countdown Magnum 9 • DD Husky Jerk 10 • Shad Rap Deep Runner 8 • Countdown SS Magnum 9

2,4

Countdown Magnum 11 • Magnum 18 • Shad Rap Deep Runner 9 • Countdown SS Magnum 11 • Floating SS Magnum 18 • Tail Dancer 9

2,5

Fat Rap Deep Runner 7 • Rattlin' Shad Rap 7 • Sliver 20

2,6

Countdown Magnum 14 • Countdown SS Magnum 14

2,8

DD Husky Jerk 12

3,0

Countdown Magnum 18 • Countdown SS Magnum 18

4,0

Countdown Magnum 22 • Countdown SS Magnum 22

Prašome atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: pasiekti masalų panirimo gyliai yra vidutiniai. Buvo spiningaujama 0,20-0,35 mm monofilamentiniu valu. Keičiant masalo kontroliavimo elementus (valo skersmenį ir traukimo greitį) keičiasi ir panirimo gylis. Naudodami plonesnį bet gerokai stipresnį pintą valą, masalą paskandinsite 10-20 % giliau. Traukimo greitis irgi įtakoja masalo panirimą - norėdami pasiekti didesnį gylį, masalą „užveskite” greitu sukimu. Meskerykočio padėtis taip pat įtakoja panirimo gylį.

Velkiaujant

GYLIS METRAIS

MODELIS

0

Skitter Pop 5/7/9/12 • Skitter Prop 7 • Skitter Walk 10

0,9

Long Cast Minnow 10

1,0

Original 3

1,3

Husky Jerk 6 • Original 5

1,5

Countdown 3 • Floating Jointed 5/7 • Husky Jerk 8 • Mini Fat Rap 3

1,6

Countdown 5 • Magnum 7 • Original 13 • Floating SS Magnum 7

1,7

Original 7/11 • Rattlin' Rapala 4

1,8

Tail Dancer 5

1,9

Floating Magnum 9 • Original 9 • Shad Rap Shallow Runner 5 • SS Magnum 9

2,0

Husky Jerk 10 • Rattlin' Shad Rap 4

2,1

Countdown 7 • Shad Rap Shallow Runner 7

2,2

Floating Magnum 11 • Countdown Magnum 7 • Floating SS Magnum 11 • Countdown SS Magnum 7

2,3

Rattlin' Rapala 5

2,4

Floating Jointed 9 • Jointed Shad Rap 5

2,5

Husky Jerk 12 • Rattlin' Shad Rap 5 • Shad Rap Deep Runner 5 • Shad Rap Shallow Runner 8 • Sliver 13

2,6

Floating Jointed 11

2,7

Countdown 9 • Floating Magnum 14 • Floating SS Magnum 14

2,8

Rattlin' Rapala 7 • Tail Dancer 7

2,9

Shad Rap Deep Runner 7 • Shad Rap Shallow Runner 9

3,0

Countdown 11 • Husky Jerk 14 • Countdown Magnum 9 • Countdown SS Magnum 9 • Team Esko 7

3,3

DD Husky Jerk 10 • Original 18 • Sinking Magnum 11 • SS Countdown Magnum 11

3,5

Rattlin' Rapala 8

3,6

Countdown Magnum 14 • SS Countdown Magnum 14

3,8

Floating Magnum 18 • Shad Rap Deep Runner 8 • Floating SS Magnum 18

4,0

DD Husky Jerk 12 • Fat Rap 5 • Floating Jointed 13 • Sliver 20 • Tail Dancer 9

4,1

Shad Rap Deep Runner 9

4,7

Fat Rap 7

5,0

Rattlin' Shad Rap 7

5,3

Countdown Magnum 18 • Countdown SS Magnum 18

6,0

Countdown Magnum 26

6,5

Super Shad Rap 14

7,0

Countdown SS Magnum 22

7,5

Countdown Magnum 22

Paruošta pagal Rapala Media Service