Drąsiai šį meet‘ą galima pavadinti didžiuoju nes į jį susirinko žmonių skaičius viršijantis dvi dešimtis. Sutikime, kad tai būna retokai.

SUSIĖJIMAS
Pirmoji meet‘o „kregždė“ pasirodė penktadienį nuo Trakų pusės. Tai buvo mūsų naujokas Scorpas. Tuoj po jo, neužilgo ėmė rinktis ir kiti. Atvažiavo Balčius, Duba, Valodia ir gražuolė Linija. Kitą ekipažą sudarė „Premjerė Prunskienė“, Zhukas ir šių eilučių autorius. Ir dar vienas ekipažas tą vakarą pasirodė nuo Vilniaus pusės. Tai Saugus ir Padsakas.
Sekančią dieną susirinko visi, kas tik žadėjo ir galėjo. Atvyko Bagira iš tolimosios Klaipėdos, Limonas, Tironas, Dzūkelis, Jurgita, Studentas, Lydeka, Vilnė, Sigitas, Mantesas ir MT su savo gražuoliu šuneliu. Suvažiavo gražus būrys žvejoklių ir jiems prijaučiančių draugų. Miškas palapinių ir mašinų dailesnių viena už kitą gražiai išsirikiavo Glūko ežero prieigose. Buvo pakelta atidarymo vėliava ir šventė prasidėjo.

ŠVENTĖ
Stalai buvo nukrauti kuo įmantriausiais valgiais bei skanumynais. Netrūko nei gaivinančiųjų gėrimų, nei šampano. Visi vėl buvome patenkinti, kad turėjome progą susibėgti į didesnį bendraminčių ratą po ilgesnės pertraukos. Bučiniai, šypsenos veiduose ir džiaugsmas, o kaip gi kitaip? Matėme ir naujų veidų: tai Vilnė su Sigitu, Mantesas ir dar ne visiem pažįstamas Scorpas. Pradžioje buvo daug pokalbių, įspūdžių po tiek nesimatymo, o po to pasivaišinus ir juokas, dainos, bei laisvesni pokalbiai prasidėjo. Dar kiti leidosi žvejoti, kai kas bandė ir grybų ieškoti, žodžiu veikti buvo ką. Nuoboduliui mūsų tarpe vietos tikrai nebuvo. Vakarop buvo užkurtas gražus laužas ir kepami tradiciškai šašlykai, Studentas išvirė nuostabią žuvienę, Saugus gaudė įdomesnius momentus ir fotografavo, o šių eilučių autorius rūkė ką tik iš ežero sugautą žuvį. Vėliau visi vaišinomės ir Dzūkelio rūkytais, atvežtais karšiais. Skanumėlis neišpasakytas. Visi kartu šmaikštavome. Kažkas pastebėjo, kad šventė kiek užsitęsė ir paskutinieji nuėjo miegoti gal apie 3 val. nakties. Šventė tikrai pavyko. Svarbiausia, kad ir oras visą tą laiką buvo puikus, šiltas. Kas norėjo išsimaudė. Ir svarbiausiai, kas krito visiem širdin, pokalbių metu, kad jei tik yra noras tai jokie atstumai mūsų susitikimam neturi jokios įtakos. Bus noras, pasieksime viską. Tik nuo mūsų pačių priklauso kokią nuotaiką, kokią atmosferą sugebame susikurti.

PABAIGAI
Smagu, kad šventė praėjo be jokių blogesnių nuotykių ar pasekmių. Viskas lyg ir buvo neblogai. Na gal kam truputį buvo naktį vėsoka miegoti, bet kiek to miego būta:). Ir pažvejojom ir pabendravom, tikrai manau labai nusiminusių nebuvo. Šventei pasibaigus buvo nuleista vėliava ir iškilmingai perduota Šiaulių krašto atstovams. Jie, kaip kito meet‘o organizatoriai ją pagarbiai perėmė ir pažadėjo surengti sekantį žvejoklių susitikimą jau savo krašte. Norisi tik palinkėti, kad jiems viskas pavyktų. Baigiant noriu visų Žvejoklių vardu padėkoti visiem, kas dalyvavo ir pakviesti vėl visus į sekantį meet‘ą. Apie tai bus informuojama. Prašome būti tikrai aktyvesniem, bendraukime, kalbėkime forumuose, išsakykime atvirai savo mintis, niekada neužsidarykime savyje, ginčykimės ir niekada nepamirškime vieni kitų. Iki greito pasimatymo.

Sigutis