Sigitas Kazlauskas (SIGUTIS)

Plūdinės žūklės specialistas

Kėdainių raj. Bublių tv. 2010 m. liepos 3-4 d.

Šiemet vėl gausus veteranų būrys, pasipildęs dar vienu stipriu dalyviu iš Telšių K. Kovu (viso dalyvavo net 19 sportininkų) susirinko prie Bublių tvenkinio esančio Kėdainių rajone.

Varžybom vadovavo ir jas pravedė teisėjų brigada iš Kėdainių. Tai varžybų komisaras A.Velička, vyr. teisėjas R.Barkauskas ir jiems talkino Barkauskas (jaunesnysis) bei H. Miškinis.

Varžybų atidarymas prasidėjo Veteranų rikiuote ir Lietuvos himnu.

Kaip sakė varžybų vyriausias teisėjas R.Barkauskas: „Veteranai, tai tie žmonės, kurie daug metų atidavė sportinei žūklei, jos propagavimui. Tai žmonės, turintys sukaupę didžiulę patirtį, žinių bagažą, kurių kas trečias turbūt galėtų parašyti knygą apie sportinę žūklę. Tai žvejai, kurie savo pavydžiu dar nuo senų tarybinių laikų dalyvaudavo įvairaus rango, lygio varžybose, atstovavo savo komandas, miestus bei gynė jų garbę. Vėliau savo žinias perteikė jaunesniems savo kolegoms, užvedė juos ant to sportinio azarto nestokojančio kelio.“ „Taigi“, - sakė R.Barkauskas, - „lenkiame galvą ir turime atiduoti deramą pagarbą šiems žmonėms“.

Puikus oras, geras varžybų organizavimas jau nuo pat pradžių suteikė malonią atmosferą. Daug sportininkų atvažiavo su savo antrom pusėm, draugais, bei kitais pagalbininkais. Gerbiamas R. Adamonis paklausė, ką visiems reiškia Veteranų varžybos? Savaime suprantama, kad pirmiausia tai šventė, senų draugų, pažįstamų susiėjimą į šias varžybas. Juk ne paslaptis, kad kai kuriuos iš jų mes ir matome būtent tik per šias varžybas. Kaip sakė vienas dalyvių - kas nebuvo Veteranų varžybose, tas veltui praleido šiuos metus.

Na ir naujų narių atėjimas į mūsų būrį taip pat maloniai nuteikia. Pasiruošimo metu mielai vieni su kitais bendravome, klausinėjome kokius jaukus, masalus kas ir kiek naudos. Spėjome, kokia žuvis turėtų kibti per varžybas. Žodžiu, gero, malonaus pokalbio tikrai netrūko. Tuo pačiu laikas bėgo nenumaldomai greitai ir visi ruošėmės artėjančiom varžybom.

Taisyklės praktiškai tokios, kaip ir FIP‘so, viskas žinoma, aišku ir niekam ne naujiena. Sektoriai skirstomi į atskiras amžiaus zonas, vėliau traukiami burtai ir...

Spėjome užkąsti ir ėmėme ruošti jaukus. Vėliau, likus valandai iki varžybų pradžios jaukai ir masalai turėjo būti pateikti teisėjų patikrai, kurie gražiai eilės tvarka buvo sustatyti palei žymėjimo juostą. Objektyvas užfiksavo kaip varžybom jaukus ruošia Antonas Dureiko, senas meškeriojimo vilkas iš Varėnos.

Deja, dėl laiko stokos šį kartą Antonas mums su akordeonu pagroti neturėjo laiko, nes skubėjo ruoštis jaukus, o vėliau ėjo į sektorių, ruošė meškeres bei galvojo apie varžybų taktiką. O spręsti reikėjo ir buvo ką. Kadangi aukšlių, šokinėjančių virš vandens nesimatė, tai reikėjo rinktis - žvejoti ilgomis meškerėmis rimtą ir stambią žuvį ar vis dėlto surizikuoti ir bandyti prisivilioti šią mažą žuvytę, kuri dažnai varžybų eigoje daug įtakoja.

Oras praktiškai buvo idealus, nes pūtė vos juntamas lengvas vėjas. Aš vedu mintį prie to, kad esant tokiom sąlygom labai smagu žvejoti štekeriniu kotu. Kabinama sistemėlė su itin jautria iki 1 g plūdele ir viskas tiksliai nuleidžiama į žvejojamą vietą. Prieš pastatyti štekeriui galima tik 9 m botą su sąlyga, kad žuvis stovi toliau nei 11 – 13 m arba kai reikia permesti per po vandeniu esamą žolių "kilimą". Vėlgi, tai priklauso nuo žvejybos sąlygų. Šį kartą štekerį pasirinko turbūt gera pusė dalyvių, nes tikrai matėsi, kad daugumai šis telkinys puikiai žinomas, kaip ir jame esančios žuvies rūšys, kurias didelė tikimybė sugauti. O tai būtų karšiai, kuojos bei plakiai.

Tačiau didesnė dauguma vylėsi, kad aukšlė taip pat gali būti šiandien aktyvi ir ruošė trumpas meškerytes. Pats vanduo labai skaidrus, o jo lygis gal keletą centimetrų aukštesnis nei įprasta. Taigi, buvo duotas startas ir varžybos prasidėjo.

Neaprašinėsiu, kaip vyko pačios varžybos, o ir nuotraukų nebus, nes visi fotografai - veteranai patys su meškerėm rankose sėdėjo savo sektoriuose ir žvejojo žuvį.

Dėl tikrai puikaus teisėjavimo ir operatyvumo po varžybų buvo greitai suvesti rezultatai ir jie paskelbti. Noriu pasakyti, kad varžybų organizatoriai tikrai skyrė šiom varžybom didelį dėmesį bei pagarbą - buvo spaudos atstovai, fotografai, Kėdainių televizija, kuri iš kelių sportininkų (V. Kuzminysch, I. Unikas) ėmė interviu.

Varžybų rezultatus suvedė (nuotraukoje pirmas iš kairės) p. Raimundas ("Lifosos" klubo vadas), p. Birutė (MŽD Pirmininkė) paskelbė rezultatas, o Kėdainių Sporto komiteto vadas p. Gedimas pasveikino visus dalyvius.

Sportininkų vardu noriu padėkoti visiems prisidėjusiems pravedant Lietuvos Veteranų varžybas.

Na, o dabar pradėsiu eilės tvarka vardinti nugalėtojus įvairiose amžiaus grupėse.

Veteranai 50-59 m

III - vieta S. Kazlauskas

II - vieta K. Kovas

I - vieta ir čempiono vardas šioje amžiaus grupėje atiteko Daliui Sudeikiui. (Gaila, kad fotografai ne viską užfiksavo), bet čempioną vis tiek pristatome.

Vidurinė amžiaus grupė

Veteranai 60-69 m

III - vieta S. Kavaliauskas

II - vieta V. Kuzminych

I - vieta ir čempionas šioje amžiaus grupėje tapo Antonas Dureiko

Vyriausia Veteranų grupė

Veteranai 70 ir daugiau

III - vieta V. Ignatavyčius

II - vieta A. Venckūnas

(deje foto nėra. Minusas fotografam)

I - vieta ir čempionas šitoje grupėje tapo Ričardas Adamonis

Specialiu prizu apdovanotas Povilas Čepulevičius.

Nuotraukos su varžybų prizininkais.