Vieną gražų vakarą po darbo, nusprendžiau patikrinti Baltijos priekrantę ties Karklės kapinaitėmis.

Tame ruože dar nebuvo tekę žvejot. Bet prieš ten vyksiantį „Žvejoklių“ susitikimą, reikia pasižvalginėt kur akmenys, o kur smėlis, kur seklumos, o kur pagilėjimai. Jūra mane pasitiko nesvetingai. Didelėmis bangomis ir begale žolių. Dugno tikrinimui tai nelabai trukdė, o radus perspektyvesnę vietelę, 100gr pailgas švinukas buvo keičiamas į inkarinį, ir , tikintis plekšnės kibimo, ilsinamos rankos. Gal ir nebūtų gimęs šis straipsniukas, jei ne maloni staigmena. Bevaikštinėdamas pakrante pastebėjau kad vienoje vietoje bangos meta krantan šiukšles, o su jom – ir gintarus. Mano lankstimąsi ir kapstimąsi netruko pastebėt pakrantę stebintys vietiniai gintarautojai ir be mat prisistatė tinkamai apsirengę ir rankose laikydami tam skirtus graibštus.
Saulė leidosi. Kiekvienu metimu rodėsi kad švinukas palengva iš 100gr. virsta 500. Tikslas pasiektas. Išžvalgyta apie 500m pakrantės Palangos link, nuo numatomos renginio vietos. Dar laukia viena žvalgyba tokiu pat atstumu Klaipėdos link. Jei vėl rasiu gintarų – būtinai pranešiu.

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

TIX