Teisingai sako žmonės. Nebūna taip, kad nebūtu laiko, būna tik noro per mažai.

Vakar po darbų su kolega Audrium Z. Greitai greitutėliai susimetėm reikalingus daiktus į mašinas, įsipylėm 5ltr bakiuką kuro, ir prie juros. Kadangi jokio prietaiso kuriuo galėtume matyt dugno perkritimus bei žuvis neturėjome, tai vadovavomės iš anksto pagal Jūrlapį sužymėtais įdomesniais taškais GPS‘e. Orelis pasakiškas. Šilta. Bangu jokiu. Tiesa dreifas buvo netikėtai didelis . Teko naudot apie 200gr pilkerius, norint normaliai dugną pabaksnot. Patikrinom artimiausia numatyta vieta – 11,6m gylio kalniuką apie 4km nuo kranto. Per tris užplaukimus apart dreisenų ant kabliukų nieko nepešėme. Nusprendėm pasiduot į kitą numatytą vietą – arčiausiai esančią 25,5m gylio zoną. Jau pirmu užplaukimu kolega kažkur įsegė savo pilkerį. Priplaukus šis atsilaisvino, bet su savim iš dugno parsinešė kitą pilkerį su nemaža valo atsarga. Tai tik įrodė kad vieta žvejota. Kliuvinių ruožas tęsėsi apie 100-150m. Už jo – vėl lygus ir niekuo neišsiskiriantis dugnas. Kaip žinia kur kliuviniai – ten ir žuvys. Padarę kelis užplaukimus pasigavome po menkę, ir saulutei besileidžiant pajudėjom link namų. Mažoka laiko žūklei lieka po darbų, bet šeima džiaugias kai laisvadieniai namie...

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

TIX