[saugus] Norėčiau sužinot Jūsų nuomonę apie šįmetinį pavasarį. Manau, kad šį pavasarį vanduo upėse bus neaukštas. Kokią įtaką turės žemas vanduo žuvų populiacijai, nerštui ir t.t.?

Tipiškoms „upinėms“ žuvims, neršiančioms ant žvyro ar akmenų (upėtakis, kiršlys, šapalas, strepetys, kt.), vandens lygis potvynio metu ir potvynio trukmė nėra labai svarbūs nerštui, tačiau neršiančioms ant augalijos (lydekos, kuojos, karšiai, ešeriai, kt.) žemas vandens lygis yra nepalankus. Šį pavasarį vandens lygis nebuvo tiek žemas, kad turėtų labai didelės įtakos žuvų reprodukcijai. Pavojingesni buvo žiemos speigai: seklioms upių sraunumoms iki dugno pasidengus ledu galėjo žūti dalis šlakių, upėtakių ikrų dėčių.