[justinas] Ar galima didesnį laukinį karpį sugauti nedidelėje upėje ar upelyje ir ar jie ten gali veistis bei gyventi?

Karpiai paprastai gyvena didesnėse upėse. Į kai kurias mažesnes šiltavandenes upes didesni karpiai užklysta neršto migracijos metu. Taip pat jų pasitaiko upeliuose, ištekančiuose (ar besijungiančiuose) iš žuvininkystės tvenkinių ar ežerų, kur jie yra dirbtinai veisiami (šiuo atveju jie migruoja pasroviui į didesnes upes). Karpiai neršia vandens temperatūrai pasiekus 18-19°C. Lietuvos klimatinėmis sąlygomis iki šios temperatūros vanduo paprastai įšyla birželio pabaigoje – liepos mėn., todėl karpių nerštas dažniausiai būna labai vėlyvas, išsiritusias lervutes lengvai išgaudo kitų rūšių žuvys. Be to, šiltasis laikotarpis yra per trumpas, kad išlikę karpių jaunikliai prikauptų pakankamai masės - energetinių atsargų, būtinų sėkmingam peržiemojimui.