[Rolis] Teko skaityti, kad vijūnai yra nykstančios Lietuvoje žuvys. Kas lėmė, kad taip atsitiko? Iš vyresnės kartos žmonių girdėti pasakojant, kad kadaise buvusi labai paplitusi žuvis, nyksta. Kur galima būtų jų gauti, kad užsiveisti savo tvenkinyje?

Vijūnų Lietuvoje tikrai labai sumažėjo. Kodėl taip atsitiko – sunku pasakyti, kadangi šios žuvys labai atsparios deguonies trūkumui. Kita vertus, jos gana jautrios taršai. Nėra jų ir "rūgščiuose" (pH < 6) vandens telkiniuose Kadaise buvo labai gausios daugelyje uždumblėjusių ežerėlių, upių senvagėse, stovinčio vandens kanaluose miškuose, kur dėl deguonies trūkumo kitų rūšių žuvys (išskyrus karosus, devynspygles dygles) neišgyvena. Šiuo metu žinomos tik kelios radimvietės, kuriose vijūnų vis dar gausu. Jų taip pat pasitaiko kai kuriuose žuvininkystės tvenkiniuose.