Ar teisybė, kad karosai žiemos metu yra sulindę į dumblą?

Į dumblą karosai sulenda ir anabiozėje žiemą praleidžia tik tuose telkiniuose, kurie žiemos metu įšala iki dugno, arba kuriuose deguonies koncentracija vandenyje krenta mažiau 1 mg/l. Kitur žiemos metu jie šiek tiek juda, bet dažniausiai tūno augalų sąžalynuose.