Tam, kad žvejai mėgėjai lengviau ir greičiau rastų atsakymus į rūpimus klausimus, Aplinkos apsaugos departamentas parengė atmintinę – Žvejo mėgėjo atmintinė.

Žvejybos leidimai

Žvejo mėgėjo bilietas leidžia žvejoti visuose valstybiniuose neišnuomotuose telkiniuose, kuriuose nevykdoma limituota žvejyba. Platina ALIS, „Perlas“, „Maxima“, „Tiketa“, „Narvesen“.

Leidimas žvejybai  išnuomotame vandens telkinyje leidžia žvejoti viename konkrečiame valstybiniame išnuomotame telkinyje, kuriame nevykdoma limituota žvejyba. Įsigysite ALIS, „Tiketoje“ arba tiesiai iš nuomininko.

Žvejo mėgėjo kortelė leidžia žvejoti valstybiniuose neišnuomotuose vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama limituota žvejyba. Platina ALIS ir „Perlas“.

Leidimas žvejybai keliuose išnuomotame vandens telkiniuose

Per ALIS įsigytas leidimas galioja tik viename išnuomotame vandens telkinyje. Vandens telkinio nuomininkas gali leisti su vienu leidimu žvejoti visuose jo nuomojamuose vandens telkiniuose, dėl tokios galimybės reikėtų susisiekti su nuomininku.

Pametus leidimą

Visų tipų ALIS leidimus galima atsispausdinti, nes jų duomenys saugomi el. erdvėje, be to, popierinio ALIS žvejybos leidimo (išskyrus žvejo mėgėjo kortelę, skirtą lašišų ir šlakių žvejybai) nebūtina turėti žvejybos vietoje (užtenka žinoti jo numerį ir turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Kitų platintojų išduotus leidimus privaloma turėti žvejybos vietoje, pametę ar sunaikinę tokį leidimą, kreipkitės į leidimą išdavusį platintoją.

Leidimai užsieniečiams

Per ALIS užsienio šalies piliečiui leidimą gali nupirkti tik Lietuvos pilietis – reikia pasirinkti angl. versiją ir vietoje asmens kodo nurodyti užsieniečio gimimo datą. Užsienio šalių piliečiai leidimus gali įsigyti ir „Perlo“ terminale – reikia nurodyti savo gimimo datą ir kokį leidimą norima įsigyti.

Ar vandens telkinys išnuomotas?

Adresu alis.am.lt pasirinkite „L09 Užsakyti žvejybos leidimą (suteikia teisę žvejoti išnuomotame telkinyje)“. Pasirinkę rajoną, matysite jame esančius išnuomotus telkinius, išskyrus tuos, kuriuose organizuojama limituota žvejyba.

Informacija apie išnuomotus vandens telkinius, kuriuose organizuojama limituota žvejyba

Telkinių sąrašas ir žvejybos sąlygos skelbiami Aplinkos ministerijos svetainėje. Limituotos žvejybos leidimus galima įsigyti ALIS, pasirinkus „L10 Žvejo mėgėjo kortelė“, arba tiesiai iš vandens telkinio nuomininko.

Mėgėjų žvejybą reguliuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registras

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės

Limituotos žvejybos reguliavimo tvarkos aprašas

Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarka

Mėgėjų žvejybos draudimų terminai

Žvejybos draudimų terminai galioja nuo pirmos iki paskutinės nurodyto termino dienos imtinai. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutinę draudimo dieną, jeigu ji savaitgalis ar valstybinė šventė.

Teisė žvejoti nemokamai

Nemokamai žvejoti gali:

  • valstybinio socialinio draudimo pensininkai (negalioja gaunantiems pareigūnų ir karių pensijas);
  • neįgalieji (nedarbingumo lygis nesvarbus, svarbu turėti žvejybos vietoje neįgaliojo pažymėjimą);
  • vaikai iki 16 m.

Turintys nemokamą žvejybos teisę be leidimų gali žvejoti visur, išskyrus privačius dirbtinius vandens telkinius.

Visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose neorganizuojama limituota žvejyba, ir privačiuose ežeruose šie asmenys gali žvejoti lygiomis teisėmis, kaip ir įsigijusieji leidimus. Telkiniuose, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, žvejojant be leidimų gali būti papildomų ribojimų.

Aplinkos ministerijos informacija