Pavasariui einant į pabaigą ir šylant orams, mūsų regiono ežerai traukia vis daugiau turistų ir vandens pramogų pasiilgusių poilsiautojų. Pateikiame informaciją apie aplinkosaugos sąlygas plaukioti plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, esančiuose Utenos regione.

Kaip skirstomos plaukiojimo priemonės?

Nesavaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklio neturinti plaukiojimo priemonė (burinė jachta, baidarė, kanoja, vandens dviratis, irklinė valtis, guminė valtis, kajakas, katamaranas ir kt.). Plaukiojimas elektros variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis prilyginamas plaukiojimui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Savaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklį turinti plaukiojimo priemonė, taip pat laivas ant oro pagalvės, oro sraigtu varomas laivas, vandens motociklas ir kt.

Plaukiojimo priemonių nuleidimas į vandens telkinį arba iškėlimas iš vandens telkinio naudojant autotransporto priemones galimas tik įrengtose vietose (uostuose, prieplaukose ir kitose vietose, kur įrengti elingai ar kitos specialios priemonės plaukiojimo priemonių nuleidimui ar iškėlimui).

Kur draudžiama plaukioti?

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti:

- mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose;
- arčiau kaip 100 m (išskyrus plaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu) nuo vandens telkinių krantų, vandens telkiniuose esančių salų krantų, maudyklų teritorijų (išskyrus atvejus, kai yra pažymėtos vietos, skirtos plaukioti plaukiojimo priemonėmis), plūdurais pažymėtų nardymo zonų;
- upėse;
- vandens telkiniuose, esančiuose telmologiniuose, botaniniuose, zoologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose.
 
Plaukiojimas vandens telkiniuose, kurie nepatenka į saugomas teritorijas

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti:

- kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW):
  visą navigacijos sezoną – didesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose;
  nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos – didesniuose kaip 10 ha vandens telkiniuose;
- visą navigacijos sezoną – ne mažesniuose kaip 500 ha vandens telkiniuose, kai bendras variklių galingumas 11 AG (9 kW)–20 AG (15 kW)
- nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos – ne mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose, kai bendras variklių galingumas 11 AG (9 kW)–20 AG (15 kW)
- nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos – didesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose, kai bendras variklių galingumas 21 AG (16 kW)–150 AG (110 kW)
- kai bendras variklių galingumas 151 AG (111 kW)–300 AG (220 kW) – nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos vandens telkiniuose, didesniuose kaip 500 ha ploto, plaukioti vandens telkinio dalimi (akvatorija), patvirtinta teritorijų planavimo dokumentuose.

Plaukiojimas vandens telkiniuose, kurie patenka į saugomas teritorijas

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti:

- kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima įrengtose prieplaukose, prie lieptų, vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose;
- teikiant viešąsias paslaugas, kai bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), galima plaukioti visą navigacijos sezoną tik pažintinio vandens turizmo trasomis, nustatytomis valstybinių parkų, valstybinių draustinių ir (ar) jų dalių tvarkymo planuose, kituose teritorijų planavimo dokumentuose. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima tik įrengtose prieplaukose, prie lieptų ir vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose. Prieplaukos, turistų įlipimo ir išlipimo, trasų informacinių ženklų statymo vietos, plaukiojimo laikas, plaukiojimo atstumai nuo kranto, kiti plaukiojimo apribojimai - nustatomi pagal išvardintų teritorijų planavimo dokumentų nuostatas parengtose pažintinio vandens turizmo schemose, suderintose su savivaldybės administracija ir saugomos teritorijos direkcija.

Utenos regiono ežerai, kuriuose taikomos specifinės plaukiojimo sąlygos

Nevėžos ež. (Anykščių r. sav.). Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis neribojant bendro variklių galingumo visą navigacijos sezoną. Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą.

Alaušo ež. (Utenos r. sav.). Nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW), ir vandens motociklais. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti arčiau kaip 200 m nuo ežero ir jame esančių salų krantų.

Luodžio ež. (Zarasų r. sav.). Vandens sporto tikslais (sportinių treniruočių ir varžybų metu) leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW) visą navigacijos sezono pradžios iki spalio 1 d. Sportinių treniruočių ir varžybų organizatoriai renginių laiką ir vietą turi suderinti su Gražutės RP direkcija ir Zarasų rajono savivaldybės administracija.

Zaraso ež. (Zarasų r. sav.). Nuo birželio 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

Drūkšių ež. (Zarasų r. sav.). Nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW), išskyrus vandens motociklus, ne arčiau kaip 200 m nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo.

Asvejos (Dubingių) ež. (Molėtų, Švenčionių r. sav.). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Žalktynės ir Vyriogalos įlankose.

Kertuojų ež. (Molėtų r. sav.). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Šiurpio ež. (Zarasų r. sav.). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Švento ež. (Zarasų r. sav.). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Kokios sankcijos gresia už plaukiojimo sąlygų reikalavimų pažeidimus?

Sankcijos už aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimus numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 562 straipsnyje:

Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas užtraukia baudą nuo 100 iki 200 Lt.
Aplinkosaugos sąlygų plaukioti saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas užtraukia baudą nuo 200 iki 400 Lt.
Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo 150 iki 300 Lt.
Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 300 iki 600 Lt.
Plaukiojimas vandens motociklais vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 200 iki 400 Lt.
Plaukiojimas vandens motociklais saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 400 iki 800 Lt.
Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas viršija 150 kW, vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama, užtraukia baudą nuo 500 iki 1000 Lt.
Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už LR ATPK 562 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir penktojoje dalyse numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo 400 iki 800 Lt.
Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už LR ATPK 562 straipsnio ketvirtojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo 800 iki 2000 Lt.

Aplinkos ministerijos informacija