Šių metų gruodžio 17 d. LR Seime, skubos tvarka norima priimti Žuvininkystės įstatymo pataisas, kurios praktiškai užkirs kelią bet kokiam verslinės žvejybos ribojimui ir sudarys palankesnes sąlygas šešėliniam žvejybos verslui.

Teikiamame Žuvininkystės įstatymo pakeitimo projekte numatyta, kad žvejybos vidaus vandenyse limitus, verslinės žvejybos vidaus vandenyse draudimą arba ribojimą Aplinkos ministerija nustato tik remdamasi žuvų išteklių tyrimų duomenimis ir suderinusi su Žemės ūkio ministerija. Tokiu būdu užkertamas kelias reglamentuojant žvejybą atsižvelgti į ekonominius ir socialinius aspektus. Priėmus tokias įstatymo nuostatas praktiškai visuose vandens telkiniuose, kuriuose žuvų išteklių būklė yra gera, aplinkos ministras bus įpareigotas leisti verslinę žvejybą.

Kai šalyje klesti nelegali žvejyba Seimo nariai užsibrėžė tikslą sudaryti dar palankesnes sąlygas ir taip jau išsikerojusiam šešėliniam verslui. Prieš pusę metų LR Seimas dešimt kartų sumažino administracinę atsakomybę už verslinės žvejybos jūrų vandenyse nuostatų šiurkščius pažeidimus, sumažindami maksimalią baudą už tokius pažeidimus nuo 10 tūkst. Lt iki 1 tūkst. Lt. Dabar siekiama toliau gerinti sąlygas pažeidėjams padidinant pasvertų žuvų realaus svorio ir įrašyto į dokumentus svorio leistiną paklaidą, baudžiant už verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimus simboline 50 Lt bauda, nepriklausomai nuo to kokia žala padaroma žuvų ištekliams, švelniau baudžiant už sugautų žuvų kiekio neįrašymą į žvejybos žurnalą ir kitus žvejybos apskaitos tvarkos pažeidimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2012 m. atliko valstybinį auditą ir nustatė, kad dėl ydingų žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklių nuostatų valstybės biudžetas netenka nemažų lėšų, kurios būtų skiriamos žuvų išteklių atkūrimui ir saugojimui. Konkurencijos taryba nustatė, kad daugelis kvotų skyrimo taisyklių punktų prieštarauja Konkurencijos įstatymo reikalavimams. Atsižvelgiant į tai š. m. birželio 20 d. buvo priimtas Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame visos su žvejyba vidaus vandenyse susijusios funkcijos, įskaitant ir žvejybos kvotų skyrimą, perduotos Aplinkos ministerijai. Tačiau dabar numatyta vėl grąžinti žvejybos kvotų skyrimo vidaus vandenyse funkciją Žemės ūkio ministerijai.

Mūsų (meškeriotojų) Lietuvoje yra daugiau nei 200 tūkstančių. Mums žvejyba yra gyvenimo dalis, hobis, poilsis. Mes nemokame kitaip ilsėtis. Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina kiekvieno žmogaus teisę turėti poilsį. Manome, kad skubotai priimami Žuvininkystės įstatymo pakeitimai žymiai pablogins sąlygas mėgėjų žvejybai, todėl mes galime ir turime apginti savo teises.

Brangūs bičiuliai - meškeriotojai ir jiems prijaučiantys. Kreipiamės į visus Lietuvos meškeriotojus, o ypač  - į gyvenančius sostinėje ar šiuo metu ten viešinčius!

Šiandien kaip niekada reikia Jūsų pagalbos. Gruodžio 17 dieną, antradienį, apie pietus Seimas svarstys naują žuvininkystės įstatymo projektą, kurį parengė verslinės žūklės lobistai, siekdami pasiglemžti mūsų ežeruose ir upėse gyvenančias žuvis. Jeigu šis projektas Seimo narių bus patvirtintas – verslinė žūklė tikriau bus  vykdoma daugelyje mūsų vandens telkinių ir  įsitvirtins ten ilgiems metams.

Neleiskime grupei įteisintų brakonierių ir jų interesus ginančių politikierių atimti iš mūsų mėgiamo poilsio galimybės. Juk ežerai ir upės be žuvies – mirę vandens telkiniai, kuriuose mums nėra ką veikti. Ateikite gruodžio 17 dieną, antradienį, 9:30 valandą ryto prie Seimo rūmų ir pareikškite kartu su mumis savo protestą.

Lietuvos meškeriotojų sąjungos Steigiamojo suvažiavimo iniciatyvinė grupė:
Ugnius Leimontas. Klubo "Flyfishing.lt" prezidentas
Vytautas Čepukas. Povandenininkų klubo  atstovas
Andrius Navalinskas. Portalo “Kitam krante” atstovas.
Saulius Mikalauskas. Asociacijos žvejų klubo "Žvejo tribūna" atstovas
Narutis Dzimidas, Lietuvos sportinės žvejybos federacijos prezidentas
Tomas Būdas, Karpininkų asociacijos prezidentas
Vaidas Minkevičius, Klubo„Vienam gale kablys“ atstovas
Vladimir Adelšin, Klubo „Merkys“ prezidentas
Rimas Ramonas,Klubo „RR Fishing team“ atstovas.
Kęstutis Pivoriūnas, Klubo „Žvejys.LT“ atstovas
Modestas Mataitis, Klaipėdos muselinės meškerės klubo „Verpetas“ atstovas.
Kęstutis Gelumbauskas, Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ valdybos pirmininkas.
Gediminas Šaučiuvienas, UAB Triturus/Angler’s zone direktorius.
Saulius Vigraitis, UAB „Kotas“ direktorius
Rasa Miškinienė, Rapala-VMC Baltijos šalių finansų direktorė
Audrius Jakštas, UAB "Aisės gidai" direktorius
Antanas Kontautas, Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto prodekanas
Tomas Virbickas, Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijos Gėlųjų vandenų ekologijos sektoriaus vadovas
Romualdas Žilinskas, Žurnalo “Žūklė“ vyr. redaktorius
Rolandas Kažimėkas, Žurnalo „Žvejys ir Žuvis“ redaktorius
Dalius Rakutis, Žurnalo „ŽvejOK“ redaktorius
Audrius Blinstrubas, Žurnalo "Meskeriotojas" vyr. redaktorius