Viktoras Armalis

Žurnalistas

Valtis vis lėčiau ir lėčiau sliuogia žalsvu įlankos paviršiumi, kol visiškai sustoja ir ima tingiai sūpuotis kaip kiaušinio lukštas viduryje dubens. Pakylu nuo suolo, kad galėčiau geriau įžiūrėti kelių metrų gelmėje plytintį dugną, apžėlusį „trumpaplauke“ augmenija, ir imu iš laikiklio trumpakotį stangrų kaip plieninis strypas
1,95 m „Rozemeijer“ spiningą su „multu“. Prie valo prisegtas masyvus beliežuvis vobleris, sveriantis 90 g. Švysteliu jį tirštos vandenžolių juostos, besidriekiančios
visu įlankos perimetru, link ir, kai masalas nugrimzta maždaug pusmetrį, prasideda antrasis šio monospektaklio veiksmas.

Svarbiausias koziris – išvaizda

Kol kas dar net ir pro poliarizuotus stiklus negaliu įžiūrėti, kaip lengvai trūkteltas sklendžia maždaug viduriu tarp vandens paviršiaus ir dugno išmargintas lyg komančius karo take, masyvus kaip pliauska „Buster Jerk“, nes masalas dar labai toli nuo valties. Tačiau praeis pora minučių, ir vangiai slystantis vingiuota trajektorija džerkas, kuriam „Strike Pro“ dizaineriai suteikė vienos juokingiausių žuvų „Clownfish“ vardą, pasirodys mano akiratyje, jei, žinoma, iki to laiko jo ne-
atakuos lydeka. Kodėl nekyla jokių abejonių dėl kimbančios žuvies rūšies? Džerkus ėmiau vertinti būtent todėl, kad jų neatakuoja kitos žuvys, iš skyrus lydekas. Tai išskirtinis lydekų masalas.

Štai pagaliau šmėstelėjo žalsvoje prietemoje oranžinis masalo siluetas, kurio klasikinę „shad“ tipo geometriją gerokai darko ant šonų matomos juodos linijos ir pilki lopai, ir beveik tą pat akimirką palei jį lyg nebyliame kine prasklendžia toks pat žalsvas kaip ir gelmė šešėlis, vos vieną akimirksnį blykstelėjęs baltu pilvu. Džerką atakavo lydeka, tačiau ji pramovė pro šalį, kai masalas paskutinę akimirką pasklendė kiek į šoną. Gaila ir tiek, tačiau dabar nekyla abejonių, kad po pirmosios kregždės pasirodys kita. Trečią kartą užmetus ištikimąjį „Buster Jerk“, taip ir atsitiko. Galingas smūgis supurtė spiningą kaip šiaudą, tačiau stambūs trišakiai tvirtai įsikibo į lydekos nasrus ir netrukus ji iškilo šalia valties nualsinta ir sutrikusi, kad jos medžioklė taip nelauktai pasibaigė. Šis džerkas po lengvo trūktelėjimo gana ilgai sklendžia, paskui kurį laiką būna pakibęs, o po kurio laiko ima lėtai grimzti, tad jis ilgai būna lydekos akiratyje. Margašonė turi laiko jį įvertinti, net seilę pavarvinti, todėl labai svarbi yra džerko išvaizda, kuri turi provokuoti lydeką atakai.

Paranki gama
Kiekvieno spiningo masalų gamintojo asortimente dabartiniais laikais aptiksite ne vieną džerkų modelį, tačiau „Strike Pro Buster Jerk“ (15 cm, 75 g) lėtai grimztantis masalas, kurį labai paranku plukdyti 1-3 m gelmėje, patrauklus todėl, kad tai lėtaeigis masalas. Juo lydekos viliojamos tokiu tempu, kokiu grojamas Oginskio polonezas – išlaikant reikiamas pauzes. Kažkodėl vos ne kas antras paklaustas spiningininkas, kuris yra nors kiek susipažinęs su džerkų tema, mano, kad šie masyvūs masalai, su švelnia simpatija praminti „pliauskomis“, plukdomi greitu tempu, stipriais trūktelėjimais, tačiau tai ne visai tikslu. Galingais mostais ir stipriais trūktelėjimais plukdomi tik tie džerkai, kurie yra lengvesni už vandenį. Kad lydeka susidomėtų tokiu masalu, reikia sukelti triukšmą, paskleisti didelius ratilus ir įvaryti džerką į šiokią tokią gelmę, iš kurios jis tuojau pat iššoka kaip kamštis iš eketės. Tad reikia jį tuojau pat grūsti atgal į gelmę. Kadangi masalai dideli ir sunkūs, tai ir mostai turi būti platūs ir iš peties.

Šiame ypatume pasireiškia aiški takoskyra tarp senosios ir naujosios kartos džerkų. Man labiau prie širdies – naujoviškesni, lyg submarino gelmėje sklandantys „pliauskų“ tipo masalai. „Buster Jerk“ priskirtinas „glider“ (kitais šaltiniais – „slider“) tipo, t. y. naujoviškiems džerkams, kurie lėtai grimzta ir puikiai klauso spiningininko rankos. Jų geriausios savybės atsiskleidžia neskubaus sklendimo fazėje, kai stambus, iš toli matomas masalas pasisuka į agresorių tai vienu šonu, tai kitu, blyksteli žvyneliais ar hologramine danga. Tai savotiška lėto veikimo vartiklė, dar ir pakimbanti pauzės metu vienoje vietoje. Parankiausia gaudyti lydekas jų ganyklose, kur gelmė siekia iki 5 m, „Buster Jerk“ versija – lėtai grimztanti, tačiau šis džerkas gaminamas ir greitaeigis – versija „Buster Jerk Shallow Runner“ (15 cm, 66 g), kurį galima gana spėriai gainioti palei pat vandens paviršių, o dar lengvesnė šio masalo versija „Shallow Cruiser“ (15 cm, 57 g) – bulksintis džerkas. Tiek viena, tiek antra versija – veiksmingi masalai sekliose vietelėse. Tačiau „Buster Jerk“ įdomus ne tik tuo – kur kas svarbiau, kad jis turi mažesnių gabaritų kloną „Buster Jerk II“ (12 cm, 25 g), kuriame kaip ir vyresniajame brolyje įmontuota triukšmo kapsulė, tačiau juo galima vilioti lydekas lengvesniu įrankiu mažesnėse erdvėse. Šioje gamoje yra dar vienas „kompaktas“ – „Strike Pro Baby Buster“ (10 cm, 25 g), kuris skirtas aktyviam spiningavimui 0,2-0,5 m gelmėje ir skirtas išvilioti lydekas iš augalijos tankmės. Bet ir tai ne viskas – kaip „matrioškoje“, kurią atidarius aptinkama mažesnė lėlė, taip ir „Buster Jerk“ gamoje yra dar viena staigmena – miniatiūrinis džerkas „Strike Pro Tiny Buster“ (6,6 cm, 11 g). Šiuo masalu galima vilioti ešerius, šlakius, upėtakius. Na, o gamą vainikuoja 19,6 cm (98 g) modelis „Big Bandit“, kuris skirtas vilioti ypač stambius egzempliorius. Šio džerko taip pat yra gaminamų ir paviršiuje plukdomų modifikacijų.

Už ir prieš

Kai kam atrodo, kad visai nebūtina spiningauti sunkiasvorėmis „pliauskomis“, tarp kurių – nemažai sveriančių dvigubai daugiau nei sunkiausias „Strike Pro“ džerkų modelis, jeigu yra guminukai, o lydekos bei kitos plėšriosios žuvys minkštus masalus stveria mielai. Tai tegu tie spiningininkai ir toliau gaudo žuvis nereikia primesti, tačiau aš nenoriu atimti iš savęs malonumo atrasti kažką nauja, o lydekų viliojimas lėtai plukdomais džerkais visada pateikia aibę staigmenų. Kita vertus, vienas malonumas stangriu dvimetriniu spiningu su „multu“ svaidyti sunkius masalus, prisimenant senąjį spiningavimo stilių, kai normalus masalas buvo 50 g tauraginė „Jūratė“. Sutinku, kad šie argumentai džerkų teorijai paremti iš dalies pasemti iš nostalgija dvelkiančio arsenalo, tačiau yra ir daug apčiuopiamesnių, nesusietų su prisiminimais, o su naujausia spiningavimo teorija ir praktika: pvz., vienas jų teigia, kad džerkais suviliojamos tik stambios lydekos, o maži egzemplioriai automatiškai lieka „už borto“. Šią prielaidą patvirtina mokslas: ichtiologai teigia, kad lydekai optimalus grobio dydis – žuvelė, kurios masė sudaro 10-15 proc. plėšrūnės kūno masės; išeitų, kad džerkų dydis – pats tas grobis stambioms lydekoms, vadinasi, visiškai realu, kad tokius masalus atakuoja solidūs egzemplioriai.

Laimikių statistika šią prielaidą patvirtina. Per sezoną džerkais retai suvilioju mažesnę nei 2 kg lydeką, o didžiausiais masalų modeliais pasitaiko sugundyti nors vieną 5-7 kg egzempliorių vienos išvykos metu. Pasigirsta balsų, kad džerkai – tik seklaus vandens masalas, tačiau tai irgi neatitinka teisybės. Net ir tuo atveju, jei pasirinksite ne „glider“ tipo masalą, o energingiau plukdomą paviršinį modelį, drąsiai jį plukdykite tose vietose, kur gelmė siekia kelis metrus. Spėrus džerko pukšėjimas atkreipia kelių metrų gelmėje grobio tykančių lydekų dėmesį ir jos nepatingi pakilti iki paviršiaus, kad pastvertų „masalinę žuvelę“. Ypačjei modelyje įmontuota „triukšmo kapsulė“ su šrateliais, kurie trinksi vienas į kitą, kai masalas juda. Tad „pliauskų“ veiksmingumu abejoti nėra jokio pagrindo. Kitas dalykas, ar užteks jums sumanumo ir kantrybės išmokti naudoti šiuos unikalius masalus.