Feeder Cup Lithuania 2013

Viskas, kas susiję su dugnine meškere
Post Reply
Grazvis

Feeder Cup Lithuania 2013

Post by Grazvis » Mon Feb 04, 2013 5:07 pm

Sveiki angliskos dugnines meskeres (FEEDER) gerbejai.
Butu smagu, kad isreikstumete savo balsa feedercup.info
Balsuokite atsakingai !!! :)
Yra sudaryti LFC 2013 grafikai
Image

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2013

Post by Grazvis » Wed Feb 13, 2013 3:43 pm

Lietuvos dugninės meškerės čempionto 2013 varžybų taisyklės
5.1. Turnyro dalyviai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų.

5.2a. Kiekvienam sportininkui pasiruošimui skiriama 90 min. Sportininkas, atvykęs į varžybų zoną, pasideda savo gaudymo įrangą prie burtų keliu ištraukto sektoriaus ribos, bet į sektorių neįeina. Ši taisyklė taip pat galioja ir asmenims, lydintiems sportininką ir padedantiems gabenti savo įrangą. Kol nėra duotas signalas „įėjimas į sektorių“, leidžiantis sportininkams įeiti į gaudymo zoną, ruošti gaudymo įrangą (surinkinėti meškeres, rišti sistemas, pavadėlius, surinkinėti platformas) yra draudžiama. Vykdant tolesnius paruošiamuosius darbus gaudymo zonoje sportininkas negali gauti pagalbos iš šalies. Iki signalo „jaukų ir masalų patikrinimas“ gaudymo įrangą galima perduoti sportininkui tik per zonos teisėją. Po signalo sportininkui draudžiama perduoti jaukus, masalus ar įrangą, išskyrus sulaužytas fiderio koto dalis. Perdavimas vyksta tik su teisėjo leidimu. Jaukus ir masalus sportininkams galima perduoti pasiruošimo metu į zoną tik su teisėjo leidimu ir kontrole. Po jaukų ir masalų patikrinimo, bet koks jaukų ir masalų perdavimas sportininkui draudžiamas. Iki signalo „ įėjimas į sektorių ” prie sektoriaus ribos galima ruošti jaukus ir masalus ir sportininkams ir tretiems asmenims. Įėjus į sektorių, iki jaukų ir masalų patikrinimo, jaukus ruošti gali sportininkas sektoriaus viduje, o tretieji asmenys – už sektoriaus ribų.
5.2b. Jei jaukų ir masalų kontrolė nebuvo atlikta, sportininkas neturi teisės gaudyti žuvį.
5.2c. Jei sportininkas naudoja sietą trumpesnį nei 3metrai, jis gauna geltoną kortelę, net ir tuo atveju, jei naudojasi juo to pačio etapo abiejuose turuose. Jei tas pats sportininkas kitame etape naudos sietą trumpesnį nei 3 m., jis bus diskvalifikuotas.
5.2d. Sieto ir meškerės ilgio, jaukų ir priedų kontrolė yra vykdoma po jaukų ir masalų patikrinimo. Burtų keliu yra parenkami sportininkai patikrinimui iš kiekvienos zonos.

5.3a. Tikrinamo jauko kiekis ( tikrinamas paruoštas, sudrėkintas ir persijotas, jaukas) skaičiuojamas kartu su gruntais, priedais ( kukurūzai, kanapės, aktyvatoriai, aromatizatoriai ir k.t.) ir neturi viršyti 12 litrų. Papildomus gruntus, priedus draudžiama laikyti sektoriuje varžybų metu.
5.3b. Maksimalus leidžiamas masalų kiekis – 2,5 litro, iš kurių uodo trūklio lervos neturi viršyti 0,5 litro.
5.3c. Bet kurį masalą, kabinamą ant kabliuko ar dedamą į jauką, privalu pateikti patikrinimui žvejybiniuose graduotuose indeliuose. Jei sportininkas pateiks masalus patikrinimui kituose indeliuose, masalai bus paimti iš sportininko ir jam bus paskirtas 1 baudos taškas. Jaukai patikrinimui privalo būti pateikti graduotuose kibiruose, kuriuose gradavimo padalos pažymėtos kibiro gamintojo. Varžybų dalyviai privalo turėti graduotus indus jaukams ir masalams. Jeigu jaukas patikrinimui pateikiamas ne graduotuose kibiruose, sportininkui skiriamas 1 baudos balas ( pvz: nubaustas sportininkas užėmęs 5-ą vietą, gauna 6 balus. Tuo tarpu sportininkas, užėmęs 6-ą vietą, lieka su 6 balais.). Po jaukų patikrinimo, jauką sijoti, maišyti elektriniais ir mechaniniais maišytuvais, mikseriais draudžiama. Rankiniais purkštuvais naudotis leidžiama.

5.4a. Varžybų dalyviai privalo laikytis pagaunamos žuvies dydžio ir rūšies apribojimų reikalavimų, kurie nurodyti MŽT.
5.4b. Žuvis yra laikoma siete, kurio dydžiai yra šie: minimalus ilgis – 3m, minimalus apvalaus sieto skersmuo- 40cm, kvadratinio skersmens minimalus įstrižainės ilgis – 50cm. Varžybų metu sietą būtna maksimaliai per savo ilgį, nardinti vandenyje. Kiti būdai laikyti pagautą žuvį yra draudžiami.

5.5. Jaukai ir masalai privalo būti natūralios kilmės. Dirbtiniai masalai (iš metalo, gumos, paralono ir pan.), imituojantys uodo trūklio, musės lervas, sliekus, negyvas žuveles, dirbtines museles ir k.t. yra draudžiami. Taip pat draudžiama naudoti skruzdžių kiaušinius, gyvas ar negyvas žuveles arba jų dalis, o taip pat masalus pagamintus iš žuvies ikrų ar varlių. Draudžiama naudoti masalą pagamintą iš šių komponentų: duona, tešla, košės, o taip pat naudoti granules, boilius. Masalas turi būti pritvirtintas prie kabliuko perveriant jį. Jaukų ir masalų likučius išpilti į vandenį po treniruočių ar varžybų – draudžiama.

5.6. Jei blogos oro sąlygos neleidžia pradėti varžybas, teisėjai gali nepradėti varžybų. Toks varžybų turas tampa neįskaitinis ir jis neperkeliamas.

5.7. Didžiausias gaudymui leidžiamas kabliukas- Nr. 10 ( didžiausias atstumas tarp kabliuko kotelio ir geluonies- 7 mm.)
5.7a. Sportininkams varžybų metu draudžiama naudotis telefonais, ausinėmis, racijomis, echolotais.
5.7b. Žuvis yra įskaitoma, jei ji sugauta savo sektoriaus ribose. Žuvis, sugauta kitokiu būdu ar už savo sektoriaus ribų, yra neįskaitoma ir ją privalu nedelsiant paleisti.
5.7c. Leidžiama naudotis tokia sistema, kad žuvis, nutrūkus valui, galėtų laisvai atsilaisvinti nuo šėryklos. Šėrimui ir gaudymui leidžiami naudoti šėryklų dydžiai: skersmuo – nedaugiau 5 cm, ilgis – ne daugiau 7 cm. Negalima naudoti ant pagrindinio valo, tarp šėryklos ir meškerės viršūnės jokių ribotuvų ar silikoninių slopintuvų.

5.7d. Sistemos montaže šok-lyderio naudojimas nėra privalomas. Turnyro organizatoriai rekomenduoja naudoti šok-lyderį turnyro dalyviams, kurie sieks dalyvauti tarptautinėse varžybose, kurios vyks pagal FIPSed nuostatus. Rekomenduojamo šok-lyderio ilgis nuo 1m. iki 10m.
Naudojamo pavadėlio ilgis – ne mažiau 50cm. Pavadėlio ilgis skaičiuojamas nuo kabliuko iki taško SĖRYKLĖLĖS STOP-MAZGO.
Leidžiama montažo schema:
Image
Fipsed rekomenduojama dugninės meškerės sitemėlė gaudyti varžybose

Gaudymas „method“ būdu – draudžiamas.

5.8. Varžybų dalyviams atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Tačiau jiems galima vienu metu žvejoti tiktai viena meškere. Galima pasiruošti užpildytas jauku šėryklas, bet tuo atveju, kai žuvis yra pagauta, jokie gaudymo veiksmai neleidžiami, kol žuvis neatsidurs siete.

5.9. Varžybų dalyviams draudžiama gauti pagalbą iš šalies, tame tarpe traukiant žuvį.

5.10. Tik komandos treneris turi teisę įeiti į savo komandos nario sektorių ir suteikti tik žodinę pagalbą.

5.11. Leidžiama naudoti platformas, kurių maksimalus dydis 1×1 m. Platformos statomos sausumoje. Atskiru sprendimu teisėjai gali leisti statyti priekines platformos kojas į vandenį. Papildomas platformas, kurios naudojamos pasidėti pagalbinėm gaudymo priemonėms, turi būti išdėstytos vienoje linijoje su pagrindine platforma.

5.12. Sportininkai, sulaukę pirmojo signalo, įeina į savo sektorių ir ruošia jaukus, savo įrangą. Dugno stuksenimą galima atlikti tik švininiu svareliu. Šiam reikalui naudoti šėryklą – draudžiama. Visam pasiruošimui skiriama 90 min. Pasiruošimo metu sportininkams be teisėjo leidimo neleidžiama išeiti iš savo sektoriaus. Antrasis signalas skelbia, kad lieka 5 min iki jaukų ir masalų patikrinimo. Patikrinimas prasideda nuo kiekvienos zonos pirmojo sektoriaus ir likus 45 minutėms iki varžybų starto pradžios. Trečias signalas skelbiamas likus 10 min iki starto, kurio metu galima pradėti šėrimą. Jis atliekamas tik su šerykla ir be pavadėlio. Draudžiama šerti ranka ar kita pagalbine įranga. Ketvirtas signalas – starto pradžia. Penktas signalas – lieka 5 min iki finišo. Šeštas signalas – varžybų finišas. Po šio signalo jokia žuvis neįskaitoma, jei finišo signalo metu žuvis nebuvo pilnai iškelta iš vandens.
5.12a. Jei sportininko nors viena iš pateiktų svėrimui žuvų neatitiks MŽT reikalavimų, šis sportininkas bus diskvalifikuotas iš šio etapo ir startinis mokestis jam nebus grąžinamas.

5.13. Kol neatvyko teisėjai sverti žuvies, visa žuvis laikoma siete, o sietas laikomas vandenyje. Pasverta žuvis vėl grąžinama į sportininko sietą, o sietas greitai panardinamas į vandenį. Ir tik tai, pabaigus visos zonos sektorių žuvies svėrimą, teisėjas duoda komandą visiems zonos sportininkams paleisti žuvį. Ši sistema leidžia, esant skundams ar protestams, atlikti pakartotinus žuvies svėrimus.
Sportininkas privalo dalyvauti žuvies svėrime, kontroliuoti svėrimo procedūrą ir pasirašyti žuvies svėrimo protokole su nurodytu sugautu žuvies kiekiu. Po to, kai svėrimo procedūra atlikta, protokolai pasirašyti, žuvis paleista, jokie protestai dėl žuvies svėrimo nepriimami.

5.14. Visi skundai, pretenzijos, išskyrus tas, kurios liečia užimtas vietas, turi būti pateiktos ne vėliau kaip 1 val po turo pabaigos. Skundai, pretenzijos gali būti pateiktos ir žodine tvarka, bet jas privalu greitai patvirtinti raštiška forma. Skundai, liečiantys užimtų vietų skaičiavimą, turi būti pateikti teisėjams ne vėliau, kaip 30min po oficialių rezultatų paskelbimo. Skundai ir pretenzijos turi būti patvirtintos pinigine suma 50 Lt. Jei skundą ar pretenziją teisėjai atmeta, suma negražinama ir keliauja į varžybų fondą.

5.15. Maksimalus leidžiamas meškerės ilgis 4,5m ( 15feet).

5.16. Sankcijos už taisyklių pažeidimą:
a) už taisyklių punktų: 5.2a, 5.3a, 5.3c, 5.4b, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13 pažeidimą skiriamas įspėjimas (geltona kortelė).
b) už taisyklių punktų 5.2b, 5.7, 5.15 pažeidimą ir pakartotiną punktų: 5.2a, 5.3a, 5.3c, 5.4b, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13 pažeidimą etapo metu, skiriama diskvalifikacija (raudona kortelė).
Už diskvalifikaciją sportininkui skiriami baudos balai, kurių dydis skaičiuojamas taip: komandų skaičius + 1 baudos balas. Jei sportininkas diskvalifikuotas (pašalintas) iš turo, kiti sportininkai, esantys pagal klasifikaciją po jo, išsaugo savo pirmines vietas. Pvz: sportininkas X , kuris pagal klasifikaciją užima 8-ą vietą, yra diskvalifikuotas. Po jo protokole einantys sportininkai 8-oje, 9- oje, 10- oje vietoje ir t.t., išlieka savo vietose.
Jei varžybų dalyvis gauna įspėjimą, tai šis įspėjimas yra užfiksuojamas varžybų protokole ir lieka galioti iki 2013m. čempionato pabaigos. Gavus pakartotiną įspėjimą, teisėjai priima sprendimą dėl sportininko diskvalifikacijos.

5.17. Kiekvienam varžybose dalyvaujančiam meškeriotojui įrengiamas meškeriojimo
sektorius taip, kad sektoriaus plotis būtų nuo 10 iki 30 metrų. Tikslų sektoriaus plotį konkrečiam etapui nustato varžybų organizatoriai. Meškeriojimo sektorių žymėjimui naudojamos apsauginės juostos ar virvės, įrengiant jas atitinkamu atstumu lygiagrečiai vandens telkinio krantui. Taip pat, tarp žiūrovų ir meškeriojimo pozicijų gali būti įrengiami “koridoriai”, kuriais leidžiama naudotis tik varžybų organizatoriams ir komandų treneriams.
Visi sektoriai yra skirstomi į dvi zonas: A ir B. Upėse, kanaluose I-ojo sektoriaus vieta yra kraštinis sektorius pagal upės tekėjimo kryptį. Ežeruose, tvenkiniuose I-ojo sektoriaus vieta yra kairysis kraštinis sektorius žiūrint į vandenį, o sekantys sektoriai išdėstomi didėjančia tvarka iš kairės į dešinę.

5.18. Burtų traukimą vykdo turnyro organizatoriai su teisėjais, dalyvaujant komandų kapitonams ar jų delegatams ir sportininkams, dalyvaujantiems asmeninėje įskaitoje. Kiekvieno turo burtų traukimas yra vykdomas tą pačią turo pravedimo dieną ir turi būti baigtas likus ne mažiau kaip 90 min iki varžybų starto paskelbimo.
Vienos komandos 2 sportininkai negali gaudyti kraštiniuose zonos sektoriuose ir sėdėti gretimuose sektoriuose. Tokiu atveju burtų traukimas kartojamas šiai komandai. Pirmiausia burtus traukia komandų atstovai, paskui sportininkai-asmenininkai. Kiekviename etape dalyviai pirmame ture traukę burtus, antrame ture dalyviai burtus traukia atvirkštine tvarka.

5.19. Jei dėl kažkokių priežasčių (pavyzdžiui – žaibavimas) varžybos yra stabdomos, tai varžybos gali būti pratęstos, kad bendra turo trukmė būtų ilgesnė nei 2 valandos. Jei bendra turo trukmė nesiekia 2 valandų ribos, turas (varžybos) laikomos neįvykusiomis. Šiuo atveju turnyro organizatoriai pasilieka teisę paskelbti pakartotinas turo (etapo) varžybas arba nekartoti neįvykusio turo (varžybų).

REZULTATŲ SKAIČIAVIMO IR VIETŲ NUSTATYMO TVARKA

6.1. Dalyvių užimtos vietos etape nustatomos pagal pagautos leistino dydžio žuvies
svorį. Dalyvis, kurio pagautos žuvies svoris yra didžiausias, užima pirmąją vietą
tame etape. Atitinkamai pagal žuvies svorį yra skiriamos vietos kitiems dalyviams.

6.2. Baudos taškai ture skiriami tokiu būdu: už atitinkamą vietą skiriamas atitinkamas
baudos taškų skaičius (už 1 vietą – 1 baudos taškas, už 2 vietą – 2 baudos
taškai, ir t.t.).

6.3. Kai meškeriojų sugautas žuvies svoris yra vienodas, tai vietos yra sumuojamos ir
dalijamos iš meškeriotojų skaičiaus (pavyzdžiui, du meškeriotojai dalijasi 5 ir 6
vietas; taigi, (5+6):2 = 5.5 taško kiekvienam meškeriotojui; kitas pavyzdys, kai
trys meškeriotojai užima 8, 9 ir 10 vietas: (8+9+10):3 = 9 baudos taškai
kiekvienam meškeriotojui).

6.4. Meškeriotojai, kurie nesugavo žuvies, gauna taškų skaičių lygų, sektoriuje
nesugavusių nei vienos žuvies meškeriotojų vietų aritmetiniam vidurkiui:
(pavyzdžiui, iš 24 meškeriotojų 12 sugavo žuvų ir 12 nesugavo nei vienos žuvies,
12 meškeriotojų, nesugavę nei vienos žuvies, gauna po (13+24):2=18.5 taško.
Antras pavyzdys galėtų būti toks: iš 29 meškeriotojų žuvų sugavo tik 5, taigi, likę
24 meškeriotojai gaus (6+29):2=17.5 taško kiekvienas. Trečias pavyzdys galėtų
būti toks, kai iš 29 meškeriotojų žuvų sugauna 26 meškeriotojai, likę trys
meškeriotojai gauna po (27+29):2=28 taškus.

6.5. Jei tik vienas meškeriotojas sektoriuje nesugauna nė vienos
žuvies tai jis užima paskutinę vietą sektoriuje ir gauna tiek taškų, kiek
meškeriotojų yra šiame sektoriuje, pavyzdžiui; iš 29 meškeriotojų vienas
nesugauna nei vienos žuvies, tai meškeriotojas gaus 29 taškus.).

6.6. Turnyras vykdomas 2 zonu principu (A ir B). Tuo atveju, jei dalyvių skaičius nelygus, tai zonos dalinamos į: A (didesnė), B (mažesnė). Pvz.: dalyvauja 27 sportininkai. Zonje A bus 14 sportininkų ir zonoje B bus13 sportininkų. Kadangi zonose sportininkų skaičius nevienodas, tai galutiniam skaičiavime vietos ir baudos taškų A zonos paskutinio sektoriaus rezultatas (pagautos žuvies svoris) yra skaičiuojamas ir B sektoriuje ir pagal šį svorį skiriama vieta ir baudos taškai yra išeleminuojami iš B sektoriaus rezultatų.
Pavyzdžiui dalyvauja 27 sportininkai. Zonose A(1-14) ir B (15-27). Po svėrimo A14 sektoriaus sportininko rezultatas yra 3 kg žuvies ir su šiuo rezultatu jis savo A sektoriuje užima 1 vietą. Jam protokole yra įrašomas 1 baudos taškas. Teisėjai šį svorį (3 kg) lygina su B zonos rezultatais ir jis ten užima 3 vietą. Zonos B rezultatų protokole B zonos sportininkas pagal svėrimo rezultatus užėmęs 3 vietą (3 baudos taškai) gauna 4 baudos taškus. 4 vieta gauna 5 baudos taškus ir taip toliau. 3 baudos taškus B zonoje negaus niekas. Tai yra daroma tam, kad sportininkai, užėmę paskutines vietas zonose A ir B, turėtų po lygiai baudos taškų (14), o ne 14 ir 13.

6.7. Turnyro galutinės komandinės įskaitos nugalėtoju skelbiama komanda, surinkusi mažiausią baudos taškų sumą už keturis įskaitinius turnyro etapus. Asmeninėje įskaitoje nugalėtoju skelbiamas dalyvis, surinkęs mažiausią baudos taškų sumą už tris geriausius įskaitinius turnyro etapus.
6.7a. Jei dvi ar daugiau komandų surenka vienodą baudos taškų skaičių, galutinėje turnyro įskaitoje, tai aukštesnę vietą užima tas, kurio sugautų žuvų svoris, per keturis įskaitinius varžybų etapus, yra didžiausias. Asmeninėje įskaitoje aukštesnę vietą užima tas dalyvis, kurio sugautų žuvų svoris, per tris įskaitinius varžybų etapus, yra didžiausias.

6.8. Jei kelios komandos surenka po tiek pat taškų, ir jų sugautų žuvų svoriai sutampa, tai aukštesnę vietą užims ta komanda, kurios sugautos žuvies svoris per vieną iš įskaitinių turnyro etapų buvo didžiausias. Asmeninėje įskaitoje aukštesnę vietą užima tas dalyvis, kurio sugautos žuvies svoris per vieną iš įskaitinių turnyro etapų buvo didžiausias.

6.9. Jeigu dėl gamtinių ar kitokių nenumatytų sąlygų neįmanoma surengti vieno etapo, tai turnyro nugalėtojas komandinėje įskaitoje nustatomas pagal trijų etapų rezultatus. Asmeninėje įskaitoje nugalėtojas nustatomas pagal dviejų etapų geriausiu rezultatus.

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2013

Post by Grazvis » Wed Feb 13, 2013 3:51 pm

Numatomos varžybos:

Lietuvos dugninės (feeder) čempionatas 2013m.


2013-05-25/26 – I etapas Šilutės r., Skirvytė
2013-06-29/30 – II etapas Panevežio r., Panevežio marios
2013-08-10/11 – III etapas Birštonas, Nemunas
2013-09-28/29 – IV etapas Kėdainiai, Bublių tv.

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2013

Post by Grazvis » Mon May 27, 2013 1:33 pm

Image
Lino Žvaliausko foto – daugiau foto yra čia >>>
Rezultatus žiūrimia čia >>>

Post Reply