SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS - ŽIEMOS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Žūklių apibendrinimai pagal regionus
SIGUTIS

SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS - ŽIEMOS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by SIGUTIS » Fri Feb 19, 2010 5:34 pm

Image


Plūdinės žūklės taisyklės

Varžybų vieta:


1. Varžybos vykdomos tiek stovinčiame, tiek tekančiame vandenyje.
2. Varžybų vieta dalijama į sektorius. Sektoriai žymimi trafaretais su raidėmis A,B,C,D, o jų ribos kuoliukais (virvėmis). Sektorius skirstomas į barus, kurie žymimi skaičiais. Sektorių turi būti tiek, kiek yra komandoje sportininkų, o barų tiek, kiek yra komandų. Tarp sektorių gali būti neutrali juosta, jos plotis tarp sektorių turi būti ne mažesnis kaip 5m ir nedidesnė nei 10 m juosta. Išorinė barų riba būtinai turi būti ištempta juosta, kad apsaugotu meškeres nuo žiūrovų. Tarp barų gali būti palikti 1m pločio tarpai. Neutralioje juostoje gali būti tik komandų treneriai ir akredituoti spaudos atstovai. Žiūrovams ir atsarginiams sportininkams išorinę barų ribą peržengti draudžiama. Barai nuo žiūrovų atskiriami ne siauresne kaip 2 m pločio juosta.
3. Barai ženklinami pasroviui, o stovinčiame vandenyje – iš kairės į dešinę.
4. Visa gaudymo vieta (sektoriai) parenkama vandens telkinio dalis su kuo labiau vienodesnėmis sąlygomis pagal dugno reljefą, gylį ir augmeniją. Visų barų ilgis yra vienodas ir ne trumpesnis kaip 10m, upėse barų ilgis ne trumpesnis kaip 15m. Sektorių vietą nustato varžybas organizojantis klubas, atsižvelgdamas į vandens telkinio sąlygas.
5. Varžybų organizatoriai privalo paruošti krantą, t.y. iškirsti krūmus, nušienauti žolę, nupjauti trukdančias medžio šakas ir pan.
6. Varžybų dalyvis meškerioja nuo kranto savo baro ribose, t.y. vandens ribose lygegrečiose baro atžymoms. Dalyvis gali laisvai judėti baro ribose. Dalyviui draudžiama braidyti po vandenį, varžybų metu palikti savo barą be teisėjo leidimo. Žvejo platforma turi dengti kranto liniją.
7. Varžybų vieta turi būti atžymėta prieš pradedant traukti burtus. Burtų keliu nustatoma kiekvieno dalyvio gaudymo vieta (sektorius, baras), kiekvienam turui atskirai. Burtus traukia komandos kapitonas, treneris.
8. Už dalyvio nugaros (ant išorinės baro ribos) turi būti pritvirtinta lentelė su dalyvio vardu ir pavarde, klubo pavadinimu. Lentelės dydis 10x15cm.

INVENTORIUS:
9. Dalyviai žuvis gaudo viena plūdine meškere, plaukiančiu masalu. Svareliai negali skandinti plūdės. Ant dugno gali gulėti tik 10℅ plūdės laikomo svorio.
10. Dalyvis gali turėti neribotą kiekį paruoštų keitimui meškerių.
11. Draudžiama gaudyti žuvį specialiai „kertant“, kad „užkirstų“ žuvį už šono ar pan.
12. Meškerė gali turėti tik vieną kabliuką. Svarelis gali būti ne arčiau kaip 5cm nuo kabliuko. Draudžiama naudoti avižėlę ar blizgutę. Meškerė rišama: pagridinis valas, prie kurio tvirtinama plūdė – svarelis (svarelių sistema) ant pagrindinio valo, - kabliukas (pavadėlis su kabliuku). Jokia kita rišimo sistema neleidžiama.

MASALAI IR JAUKAI

13. Masalai ir jaukai gali būti augalinės ar gyvulinės kilmės.
14. Draudžiama masalui naudoti gyvą arba negyvą žuvelę, dirbtinus masalus.
15. Varžybų metu galima jaukinti žuvis. Jaukinimo pradžia skelbiama specialiu signalu likus 5min iki varžybų pradžios.
16. Per 5min turi būti sumestas į vandenį pasiruošimo metu dviem rankom padarytas jaukas. Rutulius darant negalima naudoti jokio pagalbinio inventoriaus, tik rankos. Varžybų metu rutulius iš jauko galima formuoti tik viena ranka.
17. Kai sportininkai įeina į savo barą, po 30min. sportininkai turi paruošti jaukus ir masalus teisėjams patikrinti. Jaukai ir masalai turi būti sudėti prie išorinės baro linijos. Sudrėkinto pašaro ne daugiau 17l (tame sk. ir įvairūs papildomi priedai, tokie kaip atraktoriai, žemės, moliai ir pan. uodo trūklio lervų ne daugiau 1l, visų kitų gyvulinės kilmės masalų (sliekai, musės lervos) kartu sudėjus negali viršyti 1,5l. Masalai pateikti patikrinimui turi būti spec.kalibruotose tarose. Atskirai turi būti pateikti ir masalai skirti „ant kabliuko“. Jų kiekis turi būti ribotas („proto ribose“).
18. Po teisėjų patikrinimo jaukai papildomai gali būti drėkinami tik nuskambėjus siganalui „galima šerti“, t.y.likus 5min. iki varžybų pradžios.
19. Sportininkui negali suteikti praktinės pagalbos kiti sportininkai ar pašaliniai asmenys. Po antrojo signalo sportininkai gali palikti sektorių tik teisėjui leidus. Geriamas vanduo ir maistas gali būti perduoti sportininkui tik per teisėją.
20. Pasiruošimo metu dalyviui draudžiama plauti rankas vandens telkinyje, tai galima atlikti tik inde, esančiame ant kranto.

ŽUVYS

21. Žuvis užskaitoma tik tų rūšių, kurią galima gaudyti toje vietoje pagal varžybų nuostatus ir galiojančius mėgėjiškos ir sportinės žūklės taisykles.
Sugauta žuvis užskaitoma ir tada, kai ji atsitiktinai užkabinama ne už burnos. Specialiai pakirtinėti žuvį už šono – draudžiama.
22. Varžybų metu dalyviams draudžiama naudotis elektroninėmis žuvies aptikimo ir gylio matavimo priemonėmis, o sportininkams ir radijo ar telefono ryšio priemonėmis.
23. Sugautos žuvys laikomos gyvos į vandenį įmerktame tinklelyje. Draudžiama žuvis laikyti kokioje nors kitoje talpoje, ar tinklelyje trumpesniame kaip 3m.
24. Įskaitomos tik tos žuvys, kurios buvo sugautos (ištrauktos iš vandens) iki varžybų pabaigos signalo.
25. Įskaitoma žuvis kai ji pakirsta „įeina“ į kaimyno sektorių, bet neiškyla ji ir plūdė į vandens paviršių (kaimyno sektoriuje).
26. Žuvis gali būti įskaitoma, net ir tada kai ji iškilo kaimyno sektoriuje, jei prieš tai buvo gautas „kaimyno“ sutikimas dėl žuvies „pasirodymo“ jo sektoriuje .
27. Automatiškai žuvis tampa neįskaitoma, nors prieš tai buvo gautas kaimyno sutikimas, kai baro šeimininko (kuriame yra žuvis) valai susipina su kaimyno valu ant kurio yra užkibusi žuvis.
28. Varžybų išvakarėse gali vykti ne trumpesnė kaip 3 val. treniruotė. Treniruotės metu sugautos žuvys iš karto paleidžiamos. Visose treniruotėse, jei jos vyksta varžybų vietoje, turi dalyvauti varžybų teisėjai.

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS

29. Dalyvis gauna vieną tašką už kiekvieną sugautos žuvies gramą.
30. Dalyvio užimta vieta ture nustatoma pagal sugautų žuvų svorį. Sugavus vienodą žuvų svorį, dalyviai gauna vienodą taškų sumą, kuri lygi vidutiniam aritmetiniam vidurkiui nuo vienodą žuvų svorį sugavusių dalyvių skaičiaus. Pvz. (5+6+7)/3=6.Trys dalyviai gauna po 6 baudos ta6kus.
31. Indviduali dalyvio užimta vieta nustatoma pagal abiejų turų užimtų vietų sumą, sugautos žuvies svorį.
32. Komandos užimta vieta nustatoma pagal visų komandos narių užimtų vietų sumą, pagal aukštesnes dalyvių užimtas vietas.
33. Naudojama mažėjanti taškų skaičiavimo sistema: laimi dalyviai ir komanda, surinkusi mažiau taškų.
34. Dalyviai, nesugavę nei vienos žuvies, gauna paskutinės vietos taškus.
35. Už trūkstamą dalyvį komanda gauna paskutinės vietos taškus, + vieną papildomą baudos tašką. Už diskvalifikuotą dalyvį – paskutinės vietos taškus, + papildomus tris baudos taškus.
36. Bendroje sezono įskaitoje skaičiuojami 4 geriausi iš 5 turų rezultatai.
37. Jei galutiniame sezono reitinge, komandos arba keli žvejai surenka vienodą baudos taškų skaičių, aukštesnę vietą galutiniame reitinge užima, ta komanda arba tas dalyvis, kuri/kuris buvo užėmęs daugiau aukštesnių vietų sezono eigoje, jei ir tai yra vienodai tada žiūrima pagal didesnį pagautos žuvies svorį.
37.1. Pvz: komanda A ir komanda B surinko po 13 baudos taškus. Komanda A buvo užėmusi pirmame ture pirmą vietą, antrame ture šeštą, trečiame antrą, ketvirtame ketvirtą. (1+6+2+4=13) Komanda B, pirmame ture šeštąją, antrame antrąją, trečiame trečiąją, ketvirtame antrąją. (6+2+3+2=13) Taigi bendrame sezono reitinge užims komanda A, nes ji buvo užėmusi 1 vietą. Jei ir užimtos vietos būtų vienodos aukštesnę vietą užimtų komanda/sportininkas kuri/kuris pagavo daugiau žuvies sezono metu.

VARŽYBŲ TRUKMĖ

38. LSŽKL varžybos vykdomos dviem turais. Vieno turo trukmė – 3val. Turai vyksta skirtingomis dienomis.
39. Pasiruošimo laikas negali būti trumpesnis kaip 2 val.
40. Likus 2val. iki varžybų pradžios duodamas pirmas signalas „į sektorius“, po kurio dalyviai gali įeiti į savo barus ir savarankiškai pradėti ruoštis. Tuo metu jie gali į savo barą įsinešti visus reikalingus daiktus. Varžybų metu dalyviui draudžiama į savo barą įsinešti bet kokius daiktus.
41. Likus 5min. iki varžybų pradžios duodamas antras signalas „galima šerti“. Trečias signalas „pradėti varžybas“ reiškia varžybų pradžią. Sportininkai nuskambėjus šiam signalui gali pradėti žvejoti. Ketvirtas signalas „liko 5min.“ duodamas kai iki varžybų pabaigos lieka tik 5min. Penktas signalas „baigt varžybas“, skelbia varžybų pabaigą. Po penkto signalo ištrauktos žuvis neužskaitomos, nors jos ir buvo užkibusios prieš signalą. Signalai turi būti paduodami garsu.
42. Prieš varžybas sportininkai turi būti informuoti apie varžybų pradžios ir pabaigos laiką, t.y.varžybos turi vykti tiksliai pagal iš anksto paskelbtą tvarkaraštį.
43. Varžybų paraiškoje turi būti nurodyta dalyvio vardas ir pavardė, gimimo metai, gydytojo viza, komandos atstovas, treneris ar kapitonas. Paraiška turi būti pasirašyta sportinės organizacijos vadovo ir patvirtinta organizacijos antspaudu. Į paraišką turi būti įtrauktas ir atsarginis dalyvis (jeigu toks yra).

PAŠALINIMAS IŠ VARŽYBŲ
(DISKVALIFIKACIJA)
44. Sportininkas pašalinamas iš varžybų turo iš karto,jeigu:
a) yra neblaivus ar paveiktas narkotikų;
b) brenda į vandenį (jei organizatoriai nėra numatę);
c) įdėjo į tinklelį žuvį, kurią sugavo matuojant gylį pasiruošimo metu ir po varžybų pabaigos signalo;
d) naudoja įrankius, draudžiamus šių taisyklių.
45. Sportininkas pašalinamas iš varžybų po teisėjo įspėjimo, jei:
a) varžybų metu formavo jaukus dviem rankomis;
b) gaudė neutralioje zonoje, ar kaimyno bare;
c) be leidimo ir svarios priežasties paliko barą;
d) plovė rankas vandens telkinyje pasiruošimo metu;
e) drėkino pašarus po jaukų patikrinimo;
f) nevykdė kitų teisėjo reikalavimų.

KITI NURODYMAI

46. Komandos sportinė apranga turi būti vienoda. Ant aprangos be komandos pavadinimo ar rėmėjo logo, turi būti ir LSŽKL logo.
47. Sportininkai negali kištis į teisėjų darbą. Visi ginčai sprendžiami per komandos atstovą, trenerį ar kapitoną.
48. Treneris turi turėti skiriamąją aprangą su komandos pavadinimu. Jis gali duoti sportininkui tik žodinius patarimus. Treneriui leidžiama įeiti į jo komandos sportininko barą.
49. Klubui, nesumokėjus startinio arba sezoninio mokesčio ar jam paskirtos baudos, sekančiame varžybų etape dalyvauti draudžiama.
50. Klubas turintis priekaištų, valandos laikotarpyje po varžybų gali pareikšti raštišką protestą varžybų vyr. teisėjui ir varžybų komisarui.
51. Prasidėjus audrai vyr.teisėjo sprendimu varžybos gali būti laikinai sustabdomos. Jei nuo varžybų pradžios praėjo daugiau kaip pusė varžybų laiko, varžybos gali būti nebepratęsiamos, o rezultatai fiksuojami tokie kokie buvo iki sustabdant varžybas.
52. Sportininkai, kurie dėl keitimo dalyvavo tik viename ture, pažymimi rezultatų lentelės pabaigoje.
53. Nugalėtojai apdovanojami kaip numatyta varžybų nuostatuose. Atsarginiai sportininkai, dalyvavę viename iš turų, apdovanojami kartu su komanda. Komandų prizininkių treneriai apdovanojami kartu su savo komandos sportininkais.


LSŽKL plūdinės žūklės sekcijos vadovas ................................................
Last edited by SIGUTIS on Wed Feb 08, 2012 4:47 pm, edited 2 times in total.

SIGUTIS

Re: SPORTINĖ ŽŪKLĖS VASAROS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by SIGUTIS » Fri Feb 19, 2010 6:50 pm

Image


TVIRTINU:

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos
pirmininko pavaduotojas
Egidijus Bukelskis


2010 m. sausio mėn. 12 d.
2010 M. LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS
ŽŪKLĖS VARŽYBŲ
N U O S T A T A I
1. Tikslas ir uždaviniai
Populiarinti mėgėjišką žūklę, dalintis patirtimi, išsiaiškinti pajėgiausius sportininkus ir komandas.
2. Laikas ir vieta
Poledinės žūklės varžybos
Varžybos rengiamos Šiaulių vandens saugykloje 2010 m. vasario mėn. 13 d. Komandos į varžybas
renkasi iki 8 val. Aukštelkėje prie bažnyčios. Varžyboms vadovauja Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos
teisėjų kolegija.
Informacija: A. Gutauskas - tel. 8-672-11965, S. Gedžienė - tel. 8-41-440791, V. Ignatavičius -
tel. 8-698-30683.
Meškeriojimo plūdine meškere ir spiningavimo varžybos
Varžybos rengiamos liepos mėn. 10-11 d. Kauno raj. Dalyviai atvyksta liepos mėn. 10 d. iki 9 val.
Kauno raj. prie Nemuno ties Bubiais (kelią pažymėsime).
Informacija: Kauno žvejų draugija (tel. 837-208438 – A. Narauskas; 8-698-30683 – V.
Ignatavičius).
Jūrinės žūklės čempionatas
Varžybos rengiamos Baltijos jūroje ties Palangos gelbėjimo stotimi rugsėjo 25-26 d. Dalyviai
atvyksta rugsėjo mėn. 25 d. iki 9 val. į gelbėjimo stotį ( Žvejų g. 2, Palanga). Informacija: tel. 8 460
51490, mob. tel. 8- 681-55712 – V. Juodišius.
2
3. Dalyvavimas
Varžybose gali dalyvauti tik Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos skyrių komandos. Kauno,
Kėdainių, Šiaulių, Alytaus skyriams ir šeimininkams leidžiama registruoti po dvi komandas.
Poledinės žūklės, meškeriojimo, jūrinės žūklės komandų sudėtyje – po 3 dalyvius, spiningavimo –
po 2 dalyvius.
Poledinės žūklės, meškeriojimo varžybose jauniai ir moterys dalyvauja individualiai.
4. Organizavimas ir vykdymas
Varžybas organizuoja Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos mėgėjiškos žuvininkystės komisija
kartu su Draugijos skyriais ir draugijomis. Jas praveda – organizatorių paskirta teisėjų kolegija. Varžybos
vyksta pagal sportinės žūklės varžybų taisykles ir mėgėjiškos žūklės taisykles. Komandų važybose
užimtas vietas lemia:
1. Mažesnė vietų suma per abu turus;
2. Didesnis žuvų svoris per abu turus;
3. Didesnis žuvų svoris antrajame ture;
4. Aukštesnės vietos sektoriuose.
Spiningavimo varžybos vyksta vienu turu – 4 val. Komandų ir varžybų dalyvių užimtą vietą lemia
didesnis sugautų žuvų svoris.
5. Apdovanojimas
Komandai, varžybų nugalėtojai, įteikiama pereinamoji taurė. Komandoms ir komandų dalyviams
(pirmoji, antroji ir trečioji vietos) įteikiami diplomai ir medaliai. Varžybų dalyviai laimėję pirmąją, antrąją
ir trečiąją vietas vyrų, moterų ir jaunių grupėse apdovanojami diplomais, medaliais ir atminimo
dovanėlėmis.
6. Aprūpinimas
Varžybų dalyvių keliones ir varžybų išlaidas apmoka siunčianti organizacija. Meškeriojimo ir
spiningavimo varžybų dalyviai stovyklauja turistinėmis sąlygomis. Jūrinės žūklės varžybų dalyviai
nakvynę užsisako iš anksto.
Pastabos:
1. Paraiška su gydytojo viza pateikiama varžybų vietoje teisėjų kolegijai.
2. Poledinės žūklės varžybų dalyviai privalo turėti individualias gelbėjimosi priemones.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos mėgėjiškos žuvininkystės komisija

Dziedas

Re: SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by Dziedas » Sat Feb 20, 2010 12:23 pm

12. Meškerė gali turėti tik vieną kabliuką. Svarelis gali būti ne arčiau kaip 5cm nuo kabliuko. Draudžiama naudoti avižėlę ar blizgutę. Meškerė rišama: pagridinis valas, prie kurio tvirtinama plūdė – svarelis (svarelių sistema) ant pagrindinio valo, - kabliukas (pavadėlis su kabliuku). Jokia kita rišimo sistema neleidžiama.
galima buti ir aiškiau parašyt

plovė rankas vandens telkinyje pasiruošimo metu; kodel?

SIGUTIS

Re: SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by SIGUTIS » Sat Feb 20, 2010 2:19 pm

Nu nežinau - man lyg viskas gana aišku.Na, o rankų plovimas vandenyje turi būti baudžiamas iki diskvalifikacijos nes kitu atveju aš "netyčia aplipęs" geru kilogramu jauko taip galiu "nusiplauti", kad šerti nebereiks - žuvis ir taip jau bus sureagavus (8-)
Antonai, man, pavyzdžiui, patiko punktas kuris reikalaujama komandom turėti vienodą aprangą (y) Tikrtai būtų viskas gerai jei ne krizė :-( Juk apranga ir drausmina ir puošia savotiškai komandų dalyvius.O kaip tu manai (?)
P.S.O štai, kad burtus traukia komandos treneris (kapitonas), bet ne kiekvienas už save, man tai nepriimtina (-) Čia juk kaip loterija - pats trauki savo laimingąjį sektorių (t) Tačiau taisyklės yra taisyklės - jų būtina laikytis, o tobulinti visada galima ir būtinaImage

Dziedas

Re: SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by Dziedas » Sat Feb 20, 2010 6:22 pm

Apie meškeres sutvarkima galima butu parašyt taip ,kaip buvo kaškur jau rašyta-svareliai turi buti ant pagrindinio valo.Ranku plovimas ,tai jau tik pas mus ,kitur niekur nera,Nejaugi žuvis puls prie kranto :-] Vienuoda forma ,tai gerai,tik kol kas sapnuose. ;) Nu o visu reikalu pagrindas ,tai kad reikia žaist pagal taisikles nustatytus organizatorais-nepatinka -nedalivauk (h)

SIGUTIS

Re: SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by SIGUTIS » Wed Feb 24, 2010 6:43 pm

Image

Image

Pagaliau sulaukėme.Tiek metų būdavo abiejų organizacijų varžybos vyksta (kai kurios) tom pačiom datom.Atrodo lyga žengė labai teisingą žingsnį ir šiemet pirmą kartą sportinės žuklės istorijoje galėsime tiek dalyvauti, tiek stebėti visas plūdininkų varžybas kurias rengs lyga ir federacija nes varžybų datos skirtingos.Nežinau kieno tai nuopelnas (galiu tik nujausti) bet čia viesai pažadu (but) tiem kurių dėka tas įvyko.Lyga šaunuoliai.Išsipilde sena svajonė.Nuo to bus geriau tik visiems - žiūrovams ir žvejams (y) (y) (y)

SIGUTIS

Re: SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by SIGUTIS » Sun May 02, 2010 1:19 pm

ImageLIETUVOS MOKSLEIVIŲ IR JAUNIMO MEŠKERIOJIMO LYGOS I TURO NUOSTATAI

I.Varžybų tikslai.
1.Mokyti Lietuvos moksleivius ir jaunimą sportinės žūklės gudrybių.
2.Tobulinti vaikų ir jaunimo ekologinius ir kultūringo laisvalaikio leidimo įgūdžius.
3.Ugdyti meilę Lietuvos gamtai.

II.Varžybų laikas ir vieta.
4.Varžybos rengiamos 2010 metų gegužės 15-16d. Marijampolėje,prie Šešupės
užtvankos šalia Irklavimo bazės.
5.Atvykimas į varžybų vietą 2010-05-15d. iki 10val.(prie Irklavimo bazės).

III.Dalyviai.
6.Varžybose dalyvauja Lietuvos vaikai ir jaunimas iki 21 metų bei svečiai iš kitų
šalių.
7.Varžybos nemokamos.

IV.Paraiškų pateikimas.
8.Apie dalyvavimą varžybose pranešama telefonu K.Dvyliui-telefonu: 869966643
9.Į varžybas atvykusi komanda -treneris ir 3 dalyviai pateikia sekretoriatui paraišką,
kurioje yra dalyvių sąrašas su gimimo datomis bei nuoroda ,kurioje amžiaus grupėje rungtyniaus dalyvis(I grupė-iki 13metų,II grupė-14-17 metų,III grupė-18-21 metų),raštišką tėvų sutikimą.
10.Instruktažo apie saugų elgesį prie vandens protokolas su vaikų parašais.

V.Aprūpinimas.
11.Visi meškeriotojai privalo turėti palapines,miegamuosius maišus,lietpalčius,pakaitinius drabužius, asmens higienos priemones.
12.Maistu ir jo gaminimo priemonėmis(dujinėmis plytelėmis ir pan.) aprūpina siunčiančios organizacijos.
13.Meškeriojimo įrangą, jaukus, masalus privalo turėti varžybų dalyviai.

VI.Varžybų programa.
13.Sportinės žūklės varžybos.
14.V.Paulausko paskaita "Lietuvos žuvys".

VII.Vadovavimas varžyboms.
15.Varžybas rengia Marijampolės moksleivių kūrybos centras. Atsakingas asmuo-K.Dvylys.

VIII.Apdovanojimai.
16.Varžybų nugalėtojai ir jų treneriai apdovanojami varžybų organizatorių ir rėmėjų dovanomis.


K. Dvylys
Tel. 869966643, El. paštas: ekofishing@gmail.com

SIGUTIS

Re: SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by SIGUTIS » Mon Sep 20, 2010 5:41 pm

Sako nauja šluota gerai šluota.Na, palaukime bent gerus metus, o tada matysime kaip jiem sekasi šluoti.Ar įves tvark, varžybų grafikus, baigs tvarkyti dokomentaciją ir t.t... Beto būtų labai šaunu, kad per Federacijos oficialias varžybas teiktųsi atvykti ir Federacijos Prezidentas bei Sportinės žūklės plūdine meškere padalinio vadovas.Tačiau tikėkimės jog per metus bus viskas ištaisyta.
Dabar yra sukurta ir norima pateikti svarstymui naują Federacijos emblemą.Nutraukoje (gaila neryški) emblema matoma viršuje per vidurį.

Image

Obodas

Re: SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by Obodas » Tue Sep 21, 2010 8:36 pm

O kaip tai susiję su kaip kur kada žvejybos įspūdžiais ?

SIGUTIS

Re: SPORTINĖS ŽŪKLĖS VASAROS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Post by SIGUTIS » Wed Sep 22, 2010 12:53 pm

Obodas wrote:O kaip tai susiję su kaip kur kada žvejybos įspūdžiais ?
Keista girdeti toki klausima is suaugusio vyro :V Troksti varzybu ispudziu - atvaziuok, pasiziurek ir poto pasidalink aprasydamas ka matei (H-) Kita vertus jeigu vertinti labai preciziskai tai juk visos varzybos pludine meskere aprasomos pludines skyriuje, karpininku karpiu skyriuje, ziemos poledineje zukleje, o siu dvieju potemiu juk neiskirsi ir nekursi atskiru tam temu.Manau aiskiau jau aiskinti neteks Image

Post Reply